ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

20.06.2017

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat urătoarele proiecte de hotărâri:


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023


care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectele de hotărâre sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii însoţit de rapoartele de specialitate.
   Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: