ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

10.01.2017

Consultare Publică - Strategia și Planul de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu


   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică:


Strategia și Planul de acțiune privind adaptarea la schimările climatice în Municipiul Sibiu


   care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.   

   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la documentele sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: