ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

03.07.2012

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice.

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următoarele proiecte de hotărâri :

1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 210/2001.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.3 a H.C.L. 103/2011 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 152/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim taxi pe raza Municipiului Sibiu.

care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectele de hotărâri sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii însoţit de rapoartele de specialitate.
Proiectele de hotărâri pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: