ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

10.10.2012

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următoarele proiecte de hotărâri :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 379/2010

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 380/2010

care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectele de hotărâri sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii însoţit de rapoartele de specialitate.
Proiectele de hotărâri pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: