Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 30.06.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Fodor Astrid Cora, d-na viceprimar Bokor Corina, dl. viceprimar Pop Răzvan-Codruț, dl.secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, dl. Ioan Plesciuc, d-na Monica Dancu, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Nicula, dl. Marius Horvath, d-na Stela Matioc, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-naTatiana Stănese, d-na Camelia Burlacu, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Tiberiu Părăian, dl. Traian Negrita, d-na Ioana Dăncăneț, dl. Gheorghe Frântu, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Gheorghe Aldea, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Florin Țicu, d-na Cornelia Rotaru, dl. Iancu Boțocan, dl. Vasile- Stelian Banciu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Adrian Popa, dl. Claudiu Șari, dl. Cristian Bucura, d-na Diana Popp, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua. Vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor, stimați invitați bine aţi venit la prima şedinţă ordinară din acest mandat. Această ședință a fost convocată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 39 alin.4. Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 22, unul lipsind motivat. Întrucât consiliul este legal constituit, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Ecaterina Birk să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna consilier, aveţi cuvântul.
A absentat de la ședință - motivat, domnul consilier Lerner Helmut.

D-na consilier Ecaterina Birk: Doamna primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi  domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată.Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor, precum și ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a a fost adoptată inclusiv cea suplimentară.

D-na consilier Ecaterina Birk: Trecem la dezbatera proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect comisia de buget a formulat un amendament și anume:
Articolul 4 se defalcă poziția C.IV.55 se referă la - obiectivele unde se vor face investițiile, Grădinița cu program prelungit nr.15, Grădinița cu program prelungit "Elefănțelul Curios", Școala Gimnazială "I. Slavici", Școala Gimnazială nr. 23, Școala Gimnazială nr. 25, Liceul Teoretic "C.Noica", Grădinița cu program prelungit nr.28.
Dacă sunt intervenții? 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 175/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilierEcaterina Birk: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Poftiți domnul consilier Stroie. 
Dl. consilier Stroie Ioan:
Stimați colegi acest proiect, după părerea mea nu este complet. Știm că a mai fost un regulament, 
s-a aplicat așa cum s-a aplicat...și acuma venim să spunem că ...dar dacă plătește amenda? Ce urmeză după aceea? Ce urmează după ce plătește amenda omul că nu și-a făcut reperațiile? Ce urmeză? Nu trebuie completat cu un articol? Dacă nu, a doua oară, a treia oară sau primăria o face pe cheltuială proprie și emite factură celui care trebuia să facă lucrarea, sau știu eu cum? Dar așa, rămâne în stand-by ca și până acuma, nu știe nimeni ce are de făcut?
D-na consilier Ecaterina Birk: Domnul secretar vă va răspunde.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Domnule consilier sancțiunea contravențională este urmată și de o măsură corelativă și anume de a reface infrastructura pe cheltuială proprie, având în vedere termenele scurte din acest regulament, se reface pe banii primăriei, urmând ca punerea în aplicare a măsurii corelative dispusă de agentul constatator - care este împuternicit al primarului, să recuperăm suma de bani, la metru pătrat este reglementat și la suprafață.
Dl. consilier Stroie Ioan: În regulă, da funcționează pe subvenție?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Nu. Este pe ordonanța 2, alt regim juridic, acesta e regulamentul- cadru dar, avem măsuri de refacere care sunt reglementate ca urmare a intervenției și măsuri care sunt coercitive în caz că nu se reface.
Dl. consilier Stroie Ioan: Bun.
D-na consilierEcaterina Birk: Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2016 privind aprobarea Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură executate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 177/2016 privind aprobarea taxei de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură executate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu, cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

D-na consilierEcaterina Birk:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere iluminat public strada Colinei".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere iluminat public strada Colinei", cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

D-na consilierEcaterina Birk:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Aleea Șelimbăr". 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt comentarii legate de acest proiect? 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Aleea Șelimbăr", cu unanimitate de voturi.    

D-na consilier Ecaterina Birk:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  de investiții "Modernizare iluminat public cartier Ștrand (str. Maramureșului - str. V. Cârlova - str. Ștrandului - str. Doljului - str. Bihorului - str. Gorjului)".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții?                                         
Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă sau abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 181/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public cartier Ștrand (str. Maramureșului - str. V. Cârlova - str. Ștrandului - str. Doljului - str. Bihorului - str. Gorjului)", cu unanimitate de voturi.

D-na. consilier Ecaterina Birk: 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Lupeni-Gușterița: str. Ceaikovski".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 182/2016 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Lupeni-Gușterița: str. Ceaikovski", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Șerbota" - faza S.F. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 183/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Șerbota" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Depoului" - faza S.F.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 184/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Depoului" - faza S.F. cu unanimitate de voturi.

D-na consilierEcaterina Birk:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Piața Cluj" – faza S.F.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.185/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Piața Cluj" - faza S.F.,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Aveți o intervenție?    

D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Legat de rampa de aces la Grădinița PP nr.15. Eu am participat la seminarul combaterea discriminării în 2015....
De aceea legat de execuția rampei de acces pentru persoanele cu handicap la grădinița pp nr.15 Sibiu , am două întrebări, prima: ne puteți descrie cum va arăta această rampă după ce va fi finalizată execuția ei și doi: la ce se referă cheltuielile diverse și suplimentare.
D-na consilier Ecaterina Birk:
O să-i dau cuvîntul doamnei Pop Simona.
Serviciul Public de Administrarea unităților de învățământ preuniversitar - D-na Director Simona Pop:
Rampa va arăta așa cum este prezentată în proiectul tehnic, eu pe moment nu pot să vă spun are două trepte de acces sau una- .nu am proiectul tehnic la mine, este o rampă corespunzătoare acelui imobil.
Dacă doriți, vă pot pune la dispoziție proiectul tehnic care are la bază și acești indicatori tehnico-economice ca să putem noi discuta și diverse și neprevăzute. În astfel de lucrări de investiții întotdeauna se pune și o sumă corespunzătoare diverselor și neprevăzutelor astfel încât să se acopere, în cazul, în care apar: când se sapă în zona respectivă, dacă apare o conductă, dacă apar diverse alte  lucrări care nu putea fi prevăzute  în proiect- pentru că proiectantul nu a făcut săpăturile și atuncea el nu are de unde ști concret ce ar putea să existe acolo, se pot folosi sau nu? Adică, bani respectivi pot fi folosiți dacă este cazul.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Bun. Și pentru colegiul Lazăr, eu ca profesor de educație fizică, vreau ca elevi să beneficieze de condiții bune pentru desfășurarea orelor, de aceea, eu vreau să subliniez faptul că  s-au mai atribuit bani pentru îmbunătățirea condițiilor și acum șapte ani...adică s-a executat o masardă deasupra sălii de sport cu destinația sală de festivități și în care se desfășoară orele de educație fizică iarna- iarna acolo se face gimnastica. 
Eu nu sunt împotriva investițiilor, din contră dar în municipiul Sibiu există școli care nu au săli de sport și elevii desfășoară orele de educație fizică afară sau în spații improvizate atât iarna cât și vara. 
Solicit un raport de la Serviciul public Școli - dacă se poate, din care să vedem dacă există proiecte depuse de către managerii școlilor care nu au săli de sport, pentru a le construi sau a amenaja spații corespunzătoare desfășurării orelor de educație fizică și sport.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
O să primiți un raport scris atuncea. 
Serviciul Public de Administrarea unităților de învățământ preuniversitar - D-na Director Simona Pop:
Lista de investiții pentru ...este deschisă tuturor și dacă vă uitați pe ea o să constatați că avem propuneri și aceptate de consiliul local pentru construirea de săli de sport laacele unități de învățământ care nu au aceste săli, sunt cam trei unități de învățământ care au nevoie de  săli de sport. Pe lista de investiții vedeți aceste poziții, la care lucrările vor fi executate cu buget european iar la colegoiul Gheorghe Lazăr.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
E una să ai sală de clasă în care să faci ora de educație fizică și alta este sală de sport cu vestiare, cu teren corespunzător să poți desfășura măcar un joc sportiv, deci este o diferență să faci ora de sport pe holul școlii, pe  coridorul școlii sau într-o sală de clasă.
Serviciul Public de Administrarea Unităților de Învățământ Preuniversitar - D-na Director Simona Pop:
Deci, vă invit la serviciul școli, noi la finele fiecărui an școlar, în luna octombrie-noiembrie, finele lui octombrie începutul lui noiembrie,  solicităm tuturor unitățilorde învățământ propuneri pentru proiectul de buget pentru anul următor.
Vă invit la serviciul școli să vedeți toate solicitările care le avem și cărora le-am dat sau nu le-am dat aprobare. 
Revin și la colegiul Gh.Lazăr. 
Acum șapte ani nu s-au investit bani în sala de sport de jos. 
Eu sunt fostă elevă a colegiului Gh.Lazăr și dumneavoastră în calitate de profesor de sport, scuzați-mă, mă bucur că vă întâlnesc, puteți să veniți să vedeți cum arată pavimentul din sala de sport, de cînd eram elevă pavimentul din sala de sport a colegiului Gh.Lazăr nu a fost refăcut, deci acea sală în orice listă de investiții vă uitați, în decursul anilor trecuți, nu veți constata nici o reparație. Mansardarea face obiectul altei lucrări care în principiu așa cum ați spus este folosită și pentru orele de gimnastică în special....dar sala de sport- de jos, veniți și o vedeți, este jalnică.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Dacă mai sunt alte luări de cuvănt? Supun la vot.                         
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire volieră păsări" - faza S.F.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Poftiți domnul consilier Stroie. 

Dl. consilier Ioan Stroie:   
Aș avea o mică intervenție privind acest proiect în sensul că, din câte știu eu "volieră păsări" definită în Dicționarul Român de cuvinte explicative, ca "o cușcă pentru păsări" executată din plasă de sârmă cam așa ceva, păi noi dăm 217 mii de lei pe o "cușcă" din asta?
Eu vreau doar să recomand comisiilor de lictații sau cine se ocupă de asta, să fie mai atenți că aici sunt bani publici, nu ne putem juca, păi cu 50 de mii de euro facem casă nu facem o volieră sau poate există construcții anexe - nu știu, nu sunt prezentate aicea, nu știu? 
Dar nu vi se foarte mult 50 de mii de euro o "cușcă din plasă de sârmă"?
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Există suprafață mare  
Dl. consilier Ioan Stroie:   
500 de metrii. Da este 500 de metri, da? 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Domnul director - este acolo. Vă rog să explicați.
Domnul director Serviciul Public Grădina Zoologică - Dl. Marius Lunca:
Bună ziua.  Acesta este un studiu de fezabilitate pentru o volieră de suprafață foarte mare, este vorba de 60 metrii înălțime și 50 de metri ca și suprafață extinsă. 
Este formată întradevăr dintr-o structură metalică și cu plasă, are o fundație continuă și construcția este prevăzută cu niște geamuri speciale-ca să nu folosim gardul de protecție, sau folosim niște geamuri speciale. În urma studiului defezabilitate proiectantul a ajuns la acea valoare, nu sunt neapărat un specialist, dânsul răspunde și eu am toată încrederea că a făcut un proiect și o lucrare foarte bună. Dacă doriți, la fel, vă pot pune la dispoziție tot proiectul - întreg, ne uităm peste el.
Dl. consilier Ioan Stroie: V-aș ruga.
D-na consilier Ecaterina Birk:    
Dacă sunt alte întrebări? Supun la vot.        
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire volieră păsări" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
15. Proiect de hotărâre modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 189/2016 modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 5260 mp, situate în Sibiu, zona străzii Ogorului - str. Frunzei FN, cu destinația drum.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt  intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 190/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 5260 mp, situate în Sibiu, zona străzii Ogorului - str. Frunzei FN, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu a unei suprafețe de 2 mp din imobilul teren identificat în CF 15032 Sibiu, nr top 5503, proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei stații meteorologice.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 191/2016 privind transmiterea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu a unei suprafețe de 2 mp din imobilul teren identificat în CF 15032 Sibiu, nr top 5503, proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei stații meteorologice, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, cu destinația de cabinete medicale, proprietatea privată a Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 192/2016 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.1, cu destinația de cabinete medicale, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
19. Proiect de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate în Sibiu, Piața Mare nr. 12 și str.Gladiolelor bl.10 proprietatea Municipului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții ? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2016 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate în Sibiu, Piața Mare nr. 12 și str. Gladiolelor bl.10 proprietatea Municipului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.                                                      

D-na consilier Ecaterina Birk:
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 195/2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk: 
22. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Județene Sibiu a Partidului România Mare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, cu destinația sediu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 196/2016 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Județene Sibiu a Partidului România Mare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, cu destinația sediu, cu 21 voturi pentru și 1 vot abținere (dl.consilier Vasile- Tiberiu Mitrea).

D-na consilier Ecaterina Birk:
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul teren în suprafață de 640 mp, situat în Sibiu, str. 1 Decembrie 1918, FN.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 197/2016 privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul teren în suprafață de 640 mp, situat în Sibiu, str. 1 Decembrie 1918, FN, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor: Irisului, Dafinului și Lavandei, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 198/2016 privind atribuirea denumirii străzilor: Irisului, Dafinului și Lavandei, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr. 1-3.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 199/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr. 1-3, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: "Studiu de fezabilitate - amenajare spațiu pentru computer tomograf". 
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 200/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: "Studiu de fezabilitate - amenajare spațiu pentru computer tomograf", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ecaterina Birk:
27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 315/2010 prin care a fost înființat Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 201/2016 privind modificarea art.1 din HCL nr. 315/2010 prin care a fost înființat Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu cu 21 pentru şi 1 abţinere domnul consilier Lorant Kiss.

D-na consilier Ecaterina Birk: Da și mai avem proiect de ordine de zi suplimentară:
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU - CENTRU COMERCIAL SIBIU, STRADA LECTOR, NR. 3A, Investitor: SC FESTIVAL SRL.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Poftiți domnule consilier Stroie.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Acest proiect care este destul de stufos, l-am primit de cinci minute aici în ședință, noi nu putem vota așa ceva, nu știm care este impactul asupra cetățenilor.
Haideți să votăm în interesul celor care ne-au trimis aicea, poate afectează cetățenii?
D-na consilier Ecaterina Birk:
Acest proiect a mai fost propus în consiliul local, a fost retras din cauză că nu au fost toate avizele și acum având toată documentația s-a propus pentru aprobare în consiliu local. 
Poftiți domnul consilier. 
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Chiar dacă în comisia de urbanism am studiat proiectul, poate ca timp- nu suficient, relativ scurt ...v-a trebui să mă raliez poziției colegilor mei de partid cu toate că în comisia de urbanism am propus, pentru continuarea proiectului.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Supunem proiectul la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate 6 voturi împotrivă.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 202/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU - CENTRU COMERCIAL SIBIU, STRADA LECTOR, NR. 3A, Investitor: SC FESTIVAL SRL, cu 16 pentru și 6 împotrivă (d-na consilier Colceriu Elena-Manuela, dl. consiler Cotârlă Liviu,  dl. consilier  Mitrea Vasile- Tiberiu, d-na consilier Simtion Claudia-Mery, dl. consilier Stroie Ioan, dl. consilier Tălău Ghiorghe).

29. Întrebări. Interpelări.

D-na consilier Ecaterina Birk:
Am ajuns la ultimul punct al ordinei de zi: întrebări, interpelări. 
Consult domnii consilieri dacă au probleme de ridicat sau dorește cineva să ia cuvântul? 
Consult, pe doamnele și domnii consilieri dacă sunt de acord, din partea publicului s-a înscris să ia cuvântul doamna Bulacovschi Livia.
Dacă sunteți de acord să îi dăm cuvântul?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Poftiți.
Doamna Livia Bulacovschi:
Bună ziua. Mulțumesc. 
Aș dori dacă se poate modifica sau mai bine zis adăugare pentru Hotărârea Consiliului Local nr.118 din 2016 (privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza Municipiului Sibiu), privitoarea la modul de funcționare pentru societăți comerciale  care funcționează pe domeniul lor privat adică pe terasele lor și nu pe domeniul public, pentru  obligații  la art.33 spune la pct.5 programul de funcționare va fi …zilnic între orele 9-24 și agenții economici sunt obligați să îl afișeze la loc vizibil acest document. 
Bun. Întrebarea este: dacă nu vrea să facă treaba asta, mai încolo sunt sancțini?
Nu, nu este nicio  sancțiune pentru acest lucru.
Iar acuma vă spun eu din viața mea personală, de șapte ani mă lupt pentru dreptul meu la liniște.
Am aicea, conform Ordinului Ministrului Sănătății 119 din 2014, "pe domeniu public nu este voie să se depășeacsă 45 de decibeli în intervalul orar 23-7" iar dintr-un  alt Ordin al  Ministrului 536 din ′97 pentru aprobare norme igienă și recomandări privind mediul de viață al populației, ca să ne facem o idee ce ar însemna 45 de decibeli : merg pe o stradă pașnică déjà discuția cu vocea ridicată sau automobilul în deplasare sau  mă rog, 55-66 de decibeli,  ei, mă rog că mai încolo cu discuțiile cu voce foarte ridicată, conversație animată, televizorul, așa cum folosesc respectivii deja sunt 65 de decibeli, da? Fără să vreau sunt deranjată, nu pot tolera noaptea, eu de șapte ani dorm între zero și patru ore, nu vreau ca să ajung după calea ferată la spitalul 3, după un timp.
Rugămintea mea este- probabil că de aceea văd că și în țările occidentale li se respectă acest drept al cetățenilor, reducerea acestui program de funcționare al restaurantelor. 
Probabil știți și a-ți fost informați, nu se respectă sub nici o formă,  toate depășesc acest program de funcționare.
Deci rugămintea mea este, dacă se pote scurta programul până la ora 22, să fie prevăzută o sancțiune destul de consistență și dacă se poate să nu se folsească în nici un fel, nici televizoare, nici muzică pentru că chiar dacă este ziuă, chiar dacă este trafic pe  b-dul Vasile Milea, se aude până în  grădină, aud până la trei grădini, nu are rost să îmi aduc vecinii ca să confirme treaba asta.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Propunerile dumneavoastră vor fi analizate, vă rog să și le depuneți -aicea, veți primi un răspuns în scris. Noi vă mulțumim. 
Doamna Livia Bulacovschi:
Dacă se mai poate, legat tot de nemulțumirea mea...acolo în Constituție spune că, rezolvarea unor astfel de nemulțumiri despre păstrarea liniștii se face de organele statului. 
Am apelat la Poliția Locală, au venit, nu i-au luat în seamă respectivii. 
Jandermeria? Jandarmeria m-a refuzat, apelați doamnă prin 112 ! 
Le-am zis, dacă sun la 112, polițiștii îi sună înainte ca să îi anunțe, atenție că venim !
Pentru că am fost friptă în trecut, de data asta  am filmat plus înregistrarea convorbirii. 
Aicea doresc să îi dau doamnei primar, exact faza, da,  cu refuzul jandarmeriei și cu faptul că poliția- nu, deci câțiva agenți care lucrează în teren, pentru că aude pe stație, îi comunică, păi nu se dă niciodată individual "x" ci toată lumea aude, nu se știe cine a anunțat, se vede clar:  
cheamă lumea înăuntru, sting luminile, retrag televizorul, vine poliția, întreabă pe cetățean, îți dă o amendă, nu se poate să lăsăm așa, să mă judec toată viața. 
Vă rog doamna primar, nu vă supărați.
D-na primar Fodor Astrid Cora: 
Se vor trimite mai departe la instituțiile statului abilitate, că noi nu suntem abilitați.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Vreau să vă informez că fiecare consilier a primit și are pe masă Regulamentul de organizare și funcționare care a fost conceput prin HCL 426 din 2006, modificat și completat cu HCL 113 din 2008, deci este actualizat la ora actuală și intră în vigoare începând cu ședința de astăzi.
Doamna Livia Bulacovschi:
Dacă se mai poate, fiind și polițist local, fără să vreau miercuri seara,vrând ca să pun în aplicare prevederile unei hotărâri de a consiliului local care spune că la orele 12 noaptea terasele se închid, la ora unu ne-am pus în fața fostului sediu Romtelecom, acuma Telekom, am avut niște dicuții lămuritoare pe acolo și la un moment dat vine un domn în vârstă, îl recunosc acuma în persoana domnului consilier de acolo și zice: mă numesc consilierul Spătari, - dacă am auzit bine, sunt din comisia așa, lăsați-ne ca să,... așa. 
Domnule nu se poate, în fine zic, bun gălăgia deranjează și pe cetățenii care locuiesc peste drum, răspunsul a fost acum ca și cetățean zic eu acuma, dacă nu le convine nu au decât să se mute, pe mine m-a dat pe spate, nu se poate așa ceva.
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Primăria va lua legătură cu organele de specialitate.
Doamna Livia Bulacovschi:
Domnul consilier apără drepturile cetățenilor, cum adică o să ne mutăm cu toții la momentul la care nu ne convine? 
Dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari:
Doamna primar, dacă se poate un răspuns.
Doamna Livia Bulacovschi: V-am promis că la prima ședință vin și spun.
D-na consilier Ecaterina Birk: Poftiți domnul Spătari.
Dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari:
Deci doamna primar, un răspuns la această intervenție.
Văd că doamna are o problemă în acest domeniu, nu cred că este singurul loc unde văd că are de făcut o observție. 
Problema a fost în felul următor: eu am avut o întâlnire atunci, eram pe o terasă cu un grup de cetățeni români și străini la o întâlnire în Sibiu.
M-a deranjat extrem de mult,  poziția unui reprezentant al Poliției Locale, de a veni înainte de orice avertisment să facă fotografii persoanelor care se aflau la masă, fără să spună, să ceară acordul, într-un mod aproape grobian și grotesc care a șocat o parte din cetățenii și colegii cu care eram împreună. 
În acest sens am atras atenția doamnei,- deși era ora 12,30, lumea nu consumase și terasa era închisă, să schimbe tipul de abordare vizavi de cetățenii care se află la masă. 
Eu știu că este interzis total să faceți fotografii sau să înregistrați fără consințământul persoanei respective și ați făcut fotografii nu numai de la terasa unde eram eu ați făcut-o și de la terasa de dincolo și cu asta, dacă dumneavoastră în calitatea de a înregistra și de a scrie procese verbale la serviciul dumneavoastră înseamnă că este o discuție care nu putem să o lămurim aicea dar felul în care ați făcut-o a fost grobian. 
Doamna Livia Bulacovschi: ....
D-na consilier Ecaterina Birk: 
Ați avut cuvântul, vă rog frumos depune-ți în scris.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Dacă doamna președinte v-a retras cuvântul nu mai aveți dreptul să aveți replică în Consiliul Local, vă rog să luați loc, a-ți primit replică, vă rog doamna Bulacovschi, gata. 
Doamna Bulacovschi Livia: Dar nu am dreptul?
D-na consilier Ecaterina Birk: 
În momentul în care dumneavoastră ați vorbit, nu a întervenit nimeni.
Vă rog frumos luați loc, ați avut cuvântul, da?

D-na consilier Ecaterina Birk: 
Vă rog să faceți propuneri pentru ședința din luna iulie, pentru președinte de ședință. 
Cine face propuneri? Poftiți domnule consilier.
Dl. Consilier Zeno-Karl Pinter:
Propun pe doamna consilier Grecu Bianke-Marion, vecina mea.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Cine este de acord ca doamna Grecu Bianke-Marion să conducă ședința? 
Împotrivă? Dacă ae abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Propunerea a fost adoptată, a fost exprimată o abținere, doamna Grecu Bianke-Marion va conduce ședința din iulie a Consiliului Local. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 203/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016, cu 21 pentru şi  1 abţinere (doamna consilier Grecu Bianke-Marion).

Vă mulţumim ședinţa a luat sfârșit.
                      
Şedinţa se încheie la ora 14:38.
                  
                  

                                Preşedinte,                                                                        Secretar,
                              Ecaterina Birk                                                                Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedintei ordinare din data de 30.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: