Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 29.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 23, şedinţa fiind legal constituită. 
        
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 272/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Ștefan cel Mare - zona Broscărie (str. Ștefan cel Mare - str. Caprelor - str. Cantonului - zona Bisericii - loc de joacă - str. Henri Coandă) (SF + PT + DE + DTAC)", cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 273/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 274/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 275/2016 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaților și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socaială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 276/2016 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 277/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu (CIAD) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 278/2016 pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 279/2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 280/2016 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 281/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 282/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M în Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 26A. Inițiator: Oprean Iuliana Maria,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 283/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Reabilitare și etajare imobil existent în Sibiu, str. Ioan Lupaș nr. 6 și str. Tribunei, nr. 5.Inițiator: SC Standing House SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 284/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, Sibiu, strada Tractorului, FN.Beneficiari: BORSAN DORIN-VASILE ȘI BORSAN ANCA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 285/2016 privind închirierea fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Mișcarea Populară, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr.18, cu destinația: sediu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 286/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 2089 mp, situate în Sibiu, zona străzii Salzburg - str. Barcelona, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 287/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafață de 35 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 288/2016 privind vânzarea, prin licitație publică deschisă, a imobilului cu teren aferent, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 47, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 289/2016 privind închirierea, prin licitaţie publică, la pachet, a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 20 echipamente stradale (tip ONU), cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 290/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sibiu și Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, a spaţiului în suprafaţă de 683,04 mp, respectiv 480,39 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3,  proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 291/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 292/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 293/2016 privind stabilirea unui număr de 37 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 294/2016 privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 295/2016 privind stabilirea unui număr de 31 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 296/2016 privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 297/2016 privind stabilirea unui număr de 3 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/2016 privind stabilirea unui număr de 24 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de  voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 299/2016 privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 300/2016 privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 301/2016 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 302/2016 privind stabilirea unor amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 303/2016 privind delegarea domnului consilier local Tiberiu Cornel Drăgan la Forumul Economic al Dunării "Smart Cities", cu 22 pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu -Cornel Drăgan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2016 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 305/2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru semnarea acordului cu privire la cesiunea de drepturi de la Dexia Credit Local la BRD - Groupe Societe Generale, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 306/2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai consiliului local al Municipiului Sibiu, ca membrii în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 307/2016 privind modificarea și completarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu", aprobat prin HCL nr. 242/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 308/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Alimentare autovehicole GPL tip SKID, spălătorie, vulcanizare, împrejmuire, branșamente, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 309/2016 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 310/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016, cu 22 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Ovidiu-Nicolae Spătari).


Şedinţa se încheie la ora 14:55.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                    Secretar,
                           Popa Virgil                                                                           Nistor Dorin IlieMinuta sedintei ordinare din data de 29.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: