Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.10.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, d-na Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Baciu, dl. Horvath Marius, dl. Ionel Gligore, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-na Tatiana Stănese, d-na Camelia Burlacu, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Tiberiu Părăian, dl. Traian Negrita, d-na Lacrima Munteanu, dl. Gheorghe Frântu, dl. Marius Lunca, d-ra Mioara Ganea, dl. Ienciu Cosmin, d-na Irina Albu, d-na Adriana Ghigolea, dl. Iancu Boțocan, dl. Adrian Tibu, d-na Crina-Anca Todescu, dl. Adrian Popa, dl. Cristian Bucura, d-na Diana Popp, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor consilieri încă odată bună ziua, stimați invitați, în temeiul articolului 39 aliniatul 1 din Legea nr.215 din 2001 privind administrația publică locală s-a convocat consiliul local în ședință ordinară. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 23, în aceste condiții consiliul local fiind legal constituit declar şedinţa deschisă și predau conducerea acesteia domnului consilier Spătari Ovidiu-Nicolae, domnule consilier aveţi cuvântul.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: Mulțumesc.
Doamnă primar, doamnelor consilieri, domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
Vă mulțumesc. În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 29 septembrie 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 29 septembrie 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a a fost aprobată.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: Vom aborda pe rând fiecare proiect de hotărâre. 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în cartierul Hipodrom între străzile Aleea Frații Buzești - Calea Cisnădiei - N. Iorga" - faza SF. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 311/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în cartierul Hipodrom între străzile Aleea Frații Buzești - Calea Cisnădiei - N. Iorga" - faza SF, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public eco-eficient Parc Petofi Sandor" - faza SF
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 312/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public eco-eficient Parc Petofi Sandor" – faza SF, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Canalizare pluvială str. Podului".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 313/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Canalizare pluvială str. Podului”, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizare alei Cimitir Municipal Sibiu".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 314/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizare alei Cimitir Municipal Sibiu", cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire platformă gunoi și asfaltare alei acces" - faza SF, la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 315/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire platformă gunoi și asfaltare alei acces" - faza SF, la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
6. Proiect de hotărâr privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 316/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.          

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Intervenții dacă sunt?                                        
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 317/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă" Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind retragerea, respectiv excluderea Comunei Hârseni, județul Brașov, din cadrul acestei asociații.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Intervenții dacă sunt? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 318/2016 privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă" Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind retragerea, respectiv excluderea Comunei Hârseni, județul Brașov, din cadrul acestei asociații, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 319/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
10. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2017. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
 Intervenții dacă sunt?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 320/2016 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
11. Proiect de hotărârâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 46 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Dacă nu.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 321/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 46 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Dăscălescu, cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Dăscălescu, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 178 mp, situat în Sibiu, str. Islazului, nr. 18B cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 323/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 178 mp, situat în Sibiu, str. Islazului, nr. 18B cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 118 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN, cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 324/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 118 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
15. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 50 și predarea acestuia Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin Administrația Finanțelor Publice Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 325/2016 privind scoaterea din evidența Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 50 și predarea acestuia Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin Administrația Finanțelor Publice Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijlocului fix rezultat în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 326/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijlocului fix rezultat în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor biletelor de călătorie și ale abonamentelor practicate de SC TURSIB SA.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Fiind vorba de o majorare de tarif o să solicităm poziția Tursib-ului.
Aici este prezent domnul Smedoiu Ioan, director economic Tursib, vă rog domnule director, eventual o fundamentare, o motivare a acestei creșteri.
Dl. Smedoiu Ioan-director economic SC Tursib SA:
Doamnelor și domnilor, ne-am prezentat astăzi înaintea dumneavoastră strategia societății Tursib cu privire la necesitatea ajustării tarifelor pentru o călătorie pentru transport public local în Municipiul Sibiu.
Această strategie a societății noastre este subordonată realizării obiectivului principal al serviciului public de transport public local. Prima etapă din cadrul strategiei societății noastre cu privire la dezvoltarea și modernizarea transportului public local s-a materializat prin realizarea unei autobaze noi în zona vest a municipiului Sibiu, o autobază care a costat în jur de 4.400.000 de euro, este o investiție modernă cu toate utilitățile necesare efectuării unui transport public local modern și eficient. În scurt timp vom fi operaționali în această nouă autobază și ne permitem să vă invităm în curând să vizitați acest obiectiv de investiții realizat bineînțeles și cu sprijinul dumneavoastră.
Acest obiectiv important de investiții s-a finalizat în termenul stabilit prin autorizația de construire și s-a preluat de la antreprenor la data de 19 septembrie anul curent, în prezent efectuăm toate demersurile necesare pentru a obține autorizațiile necesare funcționării în bune condițiuni a activității de transport public local. 
Etapa care urmează strategiei noastre privind dezvoltarea și modernizarea transportului public local în municipiul Sibiu, în sensul îmbunătățirii acestui transport, este înlocuirea flotei de autobuze de care dispune la ora actuală societatea noastră. 
Astăzi noi deținem 107 autobuze dintre care 40 sunt primite în concesiune de la Consiliul Local, aceste autobuze au o vechime cuprinsă între 8 și 16 ani, ele având durata utilă de viață de mult expirată, asta presupunând că facem în continuare eforturi substanțiale pentru a le menține în traseu lucrările de reparații și întreținere fiind în cotinuare costisitoare pentru societatea noastră.
Pentru a asigura înlocuirea flotei de autobuze este necesar să asigurăm sursele de finanțare. În strategia societății noastre aceste surse de finanțare se concentrează pe asigurarea surselor proprii care constau în: amortizarea acestor investiții pe care le-am realizat și bineînțeles profitul net pe care îl realizăm din activitatea desfășurată. 
În strategia noastră modernizarea și înlocuirea întregii flote de autobuze s-a realizat pe o perioadă de 6-8 ani cu autobuze noi procurate din aceste surse de finanțare și în mod excepțional prin apelarea la credite bancare, cam 6-8 autobuze în fiecare an , însemnând că în 6-8 ani vom reuși să înlocuim întreaga flotă de autobuze cu altele noi, moderne după ultimele standarde în materie.
Totuși de ce am solicitat această ajustare? 
În primul rând, ne este necesară pentru a realiza o creștere a veniturilor proprii. Veniturile proprii la nivelul societății sunt realizate din vânzarea directă de bilete și abonamente. De ce este necesară o creștere a veniturilor proprii? Pentru a asigura o recuperare a costurilor reale privind transportul dar și crearea premizelor pentru asigurarea unor surse de finanțare în viitor a acestor  investiții pe care le preconizăm  în următorii 6-8 ani.
Și a doua chestiune pentru care solicităm această ajustare a tarifelor este că la ora actuală ne confruntăm cu o situație foarte gravă, sigur că avem mijloace de transport mai vechi sau mai noi dar nu avem cine să le conducă, deci avem o criză acută de personal de bord, de conducători auto, care să conducă aceste autobuze. La ora actuală pentru a realiza acest plan, planul de transport la nivelul municipiului Sibiu ne sunt necesari cam în jur de 170 de conducători auto, la ora actuală noi avem în jur de 150 de conducători auto, datorită acestei situații în anul 2016, a trebuit să forțăm, să obligăm conducătorii auto ca să realizăm cât de cât planul de transport aprobat, să presteze ore suplimentare. Aceste ore suplimentare, care la ora actuală nu le-am putut compensa nici cu timp liber, nu am putut nici să le plătim că nu ne permite Codul Muncii, în jur de 8145 de ore la 30 septembrie 2016 care nu le putem compensa dar am beneficiat de înțelegerea personalului nostru și a lucrat în continuare și a dus la îndeplinire sarcinile planului de transport al Municipiului Sibiu. Datorită acestui fapt, ritmul de creștere a venitului mediu pe salariat a crescut într-un ritm mai rapid decât nivelul productivității muncii.
Legea bugetului de stat nu îmi permite să plătesc salarii dacă nu mă încadrez într-o corelație în sensul că, ritmul de creștere al productivității muncii să fie mai mare  decât ritmul de creștere a venitului mediu pe salariat. Pentru faptul că productivitatea muncii se calculează raportând veniturile proprii la numărul de salariați  și acest indicator este mic în raport cu creșterea veniturilor salariale datorită acestor ore suplimentare care sunt o excepție după Codul Muncii dar prin faptul că nu am avut acești conducători auto a trebuit să prestăm ore suplimentare odată cu cele plătite, 32 de ore care sunt admise de Codul Muncii dar și acele 8145 ore pe care nu am reușit să le compensăm cu timp liber datorită faptului că nu are cine să le acorde aceste libere. 

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Domnul director, să încercăm să sintetizăm puțin.

Dl. Smedoiu Ioan-director economic  SC Tursib SA:
Da, numai un minut. Aceste tarife pe care noi le-am propus sunt cele mai mici din municipiile din jurul nostru, toate municipiile au aderat la această ajustare de tarife și sunt peste doi, trei lei. 
Noi ce-am făcut este  un minim față de ce au celelalte municipii și bineînțeles că toate municipiile din țară atunci când au propus ajustări de tarife, au avut în vedere dezvoltarea bazei tehnico-materiale a transportului public local.
Dacă sunt întrebări, pot să răspund la întrebările dumneavoastră.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Mulțumesc. 
Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt.         
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate șase voturi împotrivă.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 327/2016 privind aprobarea modificării prețurilor biletelor de călătorie și ale abonamentelor practicate de SC TURSIB SA, cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (d-na consilier Colceriu Elena-Manuela, d-na consilier Simtion Claudia-Mery, d-l consilier Cotârlă Liviu, dl. consilier Mitrea Vasile-Tiberiu, dl. consilier Stroie Ioan, dl. consilier Tălău Ghiorghe).

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
18. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Tribunei, nr. 19, cu destinația: sediu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 328/2016privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Tribunei, nr. 19, cu destinația: sediu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
19. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a imobilului teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Papiu Ilarian FN, în vederea amenajării a 28 locații necesare amplasării standurilor în suprafață de 2 mp fiecare, pentru desfășurarea de activități de prezentare și vânzare.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 329/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a imobilului teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Papiu Ilarian FN, în vederea amenajării a 28 locații necesare amplasării standurilor în suprafață de 2 mp fiecare, pentru desfășurarea de activități de prezentare și vânzare, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
20. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a protecțiilor pentru cablurile care vor fi amplasate pe domeniul public, cu ocazia organizării de evenimente cultural-științifice și sportive.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 330/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a protecțiilor pentru cablurile care vor fi amplasate pe domeniul public, cu ocazia organizării de evenimente cultural-științifice și sportive, cu unanimitate de voturi.                                                      

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri situate în Sibiu, str. Sibiel nr. 1A, Cvartal Ștrand II și str. Ciprian Porumbescu fn.
 - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 331/2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri situate în Sibiu, str. Sibiel nr. 1A, Cvartal Ștrand II și str. Ciprian Porumbescu fn, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr.15 Sibiu pentru Creșa nr.2 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 13A.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 332/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr.15 Sibiu pentru Creșa nr.2 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 13A, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a spațiului în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 333/2016 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a spațiului în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului liber al elevilor în incinta curților și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 334/2016 privind aprobarea accesului liber al elevilor în incinta curților și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 335/2016 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr.309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aadoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 336/2016 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.    

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 337/2016 privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:  
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 338/2016 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 339/2016 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 340/2016 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
31. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 341/2016 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.342/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Programului minimal pentru anul 2016, aprobat prin HCL nr. 144/2016 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 343/2016 privind aprobarea modificării și completării Programului minimal pentru anul 2016, aprobat prin HCL nr. 144/2016 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu asupra a două vestiare aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 344/2016 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu asupra a două vestiare aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
35. Proiect de hotărâre pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 345/2016 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul III 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 346/2016 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul III 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2017.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2017, cu 21 voturi pentru și 2 voturi abținere (d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie și d-na consilier Pavel Anita).

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
38. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, aprobate prin H.C.L. nr. 275/29.09.2016.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 348/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, aprobate prin H.C.L. nr. 275/29.09.2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 276/2016 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 349/2016 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
40. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru protecție cabluri amplasate pe domeniul public cu ocazia desfășurării evenimentelor cultural-științifice și sportive pe anul 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 350/2016 privind stabilirea taxei speciale pentru protecție cabluri amplasate pe domeniul public cu ocazia desfășurării evenimentelor cultural-științifice și sportive pe anul 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu".
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 351/2016 privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu", cu unanimitate devoturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a  gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 352/2016 privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a  gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Avem și trei proiecte pe ordinea de zi suplimentară.

43. ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.           
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 353/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
2. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Tursib S.A Sibiu.
- initiator primar Astrid Cora Fodor. 
Astăzi întrunită comisia juridică a propus ca membrii comisiei care va evalua administratorii să fie: dl. Stroie Ioan, dl. Mezei Paul și dl. Popa Virgil. 
Dacă sunt intervenții ? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri, bănuiesc că cei trei.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat au fost exprimate trei abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 354/2016 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Tursib S.A Sibiu cu 20 voturi și 3 voturi abținere (dl.consilier Mezei Paul Constantin, dl. consilier Popa Virgil, dl.consilier Stroie Ioan).

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Avem rugămintea tot la acest capitol ca cei trei membrii ai comisiei să își aleagă președintele comisiei. Vă rog, noi vom lua o pauză.

-----------------------------------------------

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Vă rog să comunicați rezultatele.
Dl. consilier Mezei Paul Constantin:
Domnule președinte vă informăm, cei trei membri ai comisiei au luat o decizie, președintele comisiei este subsemnatul Mezei Paul Constantin.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
Mulțumim. 
La același subiect un amendament al comisiei juridice:
Pentru rezolvarea problemelor logisticii și de comunicare în cadrul acestei comisii, propunerea este ca doamna Ioana Leca- director în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, să ocupe funcția de secretar al acestei comisii.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
3. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Urbana S.A. Sibiu.
- initiator primar Astrid Cora Fodor.
Identic cu proiectul de hotărâre precedent, comisia juridică a propus aceeiași formulă de colegi să facă parte deci dl. Stroie Ioan, dl. Mezei Paul și dl. Popa Virgil, cu amendamentul ca, doamna Ioana Leca- director în cadrul primăriei să fie secretarul acestei comisii.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 355/2016 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Urbana S.A. Sibiu cu 20 voturi și 3 voturi abținere (dl.consilier Mezei Paul Constantin, dl. consilier Popa Virgil, dl.consilier Stroie Ioan).

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Rugăm pe membrii comisiei să își desemneze și în această situație președintele.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă rog frumos veniți, obligatoriu regulamentul trebuie respectat.
Dl. consilier Mezei Paul Constantin:
Domnul președinte, dragi colegi, revin cu același rezultat, comisia a hotărât, președinte tot subsemnatul Mezei Paul Constantin.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Fiecare dintre dumneavoastră aveți la mapă și o informare.

44. Informare nr. 75858/13.10.2016 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul III al anului 2016.
Dacă sunt intervenții pe acest subiect ?

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:

45. Întrebări, interpelări.

Dacă dumneavoastră aveți intervenții pe subiectele ordinii de zi sau pe alte subiecte?
Vă rog doamna consilier.
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Bună ziua, doamna primar, stimați colegi, ce am eu de spus este evident la diverse.
Aș dori să pledez în continuare pentru educație fizică și sport și în acest sens, vin, nu să rog ci să trag un semnal de alarmă, ca pentru anul viitor în buget să se prevadă bani în primul rând pentru sala de atletism care este în  cadrul stadionului. 
Sunt în consiliul de administrație a Clubului Sportiv Șoimii și la consiliul de administrație din luna trecută, am primit, am fost bombardată, cu tot felul de: să mă duc, să mă impun, să cer, să spun, să mă implic, pentru că întradevăr este uzată și moral și din toate punctele de vedere, am înțeles că iarna este extraordinar de frig, că sportivii nu au apă caldă să facă duș, am înțeles că se inundă frecvent pentru că sunt infiltrații de apă și nu se pot desfășura activități. 
În al doilea rând, sâmbătă s-a desfășurat Crosul Toamnei - o competiție organizată de Inspectoratul Școlar cu suportul financiar al Consiliului Județean, din păcate vremea nu a ținut cu noi, a plouat și a fost păcat, au participat foarte mulți copii, au venit părinți, a fost extraordinar din partea profesorilor implicați dar pista de atletism al stadionului este distrusă efectiv, nu mai are zgură, după ploaie s-a făcut acolo un noroi  extraordinar, de abia au alergat copiii, mi-a fost frică să nu se accidenteze, să alunece cineva și să se întâmple o nenorocire și eu propun ca atunci când se va reabilita să se pună tartan, cauciuc din acela artificial, toate stadioanele au și este mult mai bun decât zgura.
Și mai am o problemă legată de sala de sport de la școala generală nr. 21. 
Am fost, am văzut sala, podeaua este degradată foarte, foarte, foarte rău. Deci eu ca și profesor de educație fizică nu aș mai  putea să fac acolo ore de educație fizică  pentru că dacă se întâmplă ceva răspund pentru copilul care s-a accidentat și atunci doamna director de la serviciul Școli poate merge și să vadă, podeaua aceea neapărat trebuie schimbată și mai este o problemă cu infiltrațiile de apă în pereți pentru că curtea școlii este un pic în pantă și toată apa se scurge exact la baza peretului și acolo este și mucegai se vede cum este peretele de deteriorat și plus de asta și scocurile de pe stradă sunt deteriorate și atunci apa băltește la baza peretelui și dacă se poate și o mansardare a Școlii 21, pentru că domnul director mi-a spus, să vin să vă spun că are foarte mulți copii veniți de acolo din Șelimbăr de la blocurile noi și nu mai are capacitatea necesară și este o școală destul de bună și e păcat să nu se poată folosi. Mulțumesc.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Aș vrea să vă răspund totuși legat de Stadion.
Stadionul este în atenția noastră și dacă ați citit cu atenție rectificarea bugetară ați văzut că s-au alocat deja sume de bani pentru anumite lucrări la Stadionul Municipal și bineînțeles în bugetul pentru 2017 sunt în continuare prevăzute sume  mult mai substanțiale pentru reabilitarea stadionului ceea ce înseamnă și  pista de atletism, normal.
V-ați referit la școala 21. E surprinzător că domnul director vă roagă pe dumneavoastră să veniți, când domnul director ar putea să-și depună pur și simplu aceste solicitări sau să ia legătura cu Serviciul Școli. 
Nu stai dacă ești director, eu sper că cei care au reușit la concurs să înțeleagă, dacă ești director, acuma vor semna și un contract de management cu administrația publică locală, unde scrie ce obligații au, deci asta înseamnă să administrezi, să vii să spui ce nevoi ai, ce probleme ai, nu trebuie să vină consilierul local să spună că acolo podeaua este stricată,  este penibil să ajungem la astfel de situații și un director să stea linișit acolo în cabinetul lui și să aștepte să îi rezolve problemele consilierul local.  Da, e ok dar ar fi bine să solicite.
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Domnul director mi-a spus că a făcut solicitări, tocmai de asta m-a rugat. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Dacă ar fi făcut solicitări, ar fi fost prinse - o să verificăm, nu vă contrazic, dar mă surprinde, dacă a făcut solicitări să nu fi fost prinse în buget.
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Dacă vă aduceți aminte în prima ședință.

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da, verificăm doamna consilier.

D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Dacă vă aduceți aminte în prima ședință a Consiliului Local am cerut Serviciului Școli un raport cu directorii care au cerut: să se reabiliteze, să se repare, să se construiască, nu am primit nici acum raportul acela ( din păcate), dacă oamenii vin și spun.

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Eu nu spun că dumneavoastră, foarte bine că ați ridicat problema, eu mă refeream la domnul director care ar fi trebuit în primul rând să ia legătura cu Serviciul Școli să spună ce probleme are acolo la școală și după aceea să se plângă. Dar dacă tu stai și nu acționezi deloc, deja ai o atitudine defensivă nu proactivă de conducător, îmi pare rău. 

Dl. consilier Pinter Zeno-Karl:
În plus domnul director are în consiliul de administrație doi membrii care sunt prezenți aici în sală care ar trebui să fie informați despre aceste treburi. 

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Deci eu ce să mai spun? Vedeți că situația este anormală, da, eu mi-aș dori să intrăm cu directorii de școli - să intrăm intr-o situație de normalitate, să fie într-o legătură permanentă cu Serviciul Școli, să își exprime nevoile, să facă o analiză în ce stadiu se află școala și să ceară, nu să vină numai când prinde pe cineva să se plângă și în rest să steie liniștiți. 
Da, dumneavoastră apreciez că faceți aceste obsevații dar ar trebui și ei să se implice altfel în conducerea și administrarea școlii care le este încredințată.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Vă mulțumesc doamna primar. 
Dacă mai sunt alte intervenții din partea dumneavoastră? 
Dacă nu, vă solicit acordul pentru trei luări de cuvânt externe, din partea publicului.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Îl invit pe domnul Constantinescu Ion să ia cuvântul. 
Vă rog domnule Constantinescu, un mesaj scurt. 

Dl. Constantinescu Ion:
Doamnă primar, doamnelor și domnilor consilieri, am venit să vă mulțumim pentru lucrarea care s-a finalizat în Aleea Haiducului din partea cetățenilor, o lucrare foarte frumoasă, foarte elegantă, trotuare destul de mari, parcarea destul de frumoasă. 
Cetățeni m-au trimis să vă transmit: MULȚUMESC, dar ! Mai există un dar.
Locuiesc de 32 de ani în Hipodromului - și nu spun acum Aleea Haiducului, nu am avut de sărbători niciodată un beculeț la stâlpișori. V-aș ruga dacă se poate în limita posibilităților, dacă se poate: da, dacă nu se poate: nu, nu sunt bani, nu sunt. Noi pe Hipodromului nu avem nici un fel  magazin care să ornamenteze de sărbători - de exemplu cum este pe Mihai Viteazul, pe Mihai Viteazul sunt magazine care își pun beculețe, pe Hipodromului noi nu avem magazine, deci sunt două străduțe, puține, câteva beculețe- haideți, vă rugăm- să avem și noi! 

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Și noi vă mulțumim pentru mulțumiri.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Vă mulțumesc domnul Constantinescu. 
Domnul Ghiță Iulian, vă rog.

Dl. Ghiță - Iulian:
Mă numesc Ghiță Iulian. Sunt cenzor la Asociația de proprietari CT 7/2 din Aleea Frații Buzești și sunt împuternicit să reprezint și Asociația de proprietari CT 7/1. Asociațiile respective însemnează 29 clădiri cu 1199 de apartamente.
Despre ce este vorba în fond, să nu lungim vorba, oamenii când vin să plătească vin și cu anumite probleme dintre care au spus: de ce nu interveniți la Tursib? și mă bucur că este și reprezentantul Tursib-ului aici, să se prelungească linia autobuzului 12 până dincolo la Dedeman, avănd în vedere că este și Lidl-ul...Am intervenit și Tursib-ul mi-a răspuns și îi mulțumesc pentru acest lucru, că iau în evidență acest lucru. Am intervenit și la Primărie în atenția doamnei primar Fodor dar a rămas și acest lucru fără răspuns. Oamenii mă întreabă: Ce ați întreprins?
Vă rugăm foarte mult să fiți de acord să aprobați prelungirea acestei linii a autobuzului 12.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Da, mulțumesc domnul Ghiță. Dincolo de a fi de specialitate, 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Răspunsul pe care vi l-a dat Tursib-ul cred că nu a fost răspunsul corect. O să vă lămurească domnul secretar cum este cu prelungirea liniei până la Dedeman.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Sigur. Magazinul Dedeman chiar dacă pare, nu face parte din teritoriul municipiului Sibiu, teritoriul se termină undeva la Valea Săpunului, dincolo de aceasta este vorba de UAT Șelimbăr care are posibilitatea să își facă propriul transport în comun. 
Sibiu-l nu are licență și nu are voie prin societatea Tursib să prelungească liniile de transport public de persoane. Răspunsul primit de dumneavoastră de la Tursib, dacă acela există, este greșit. 

Dl. Ghiță Teodor- Iulian:
Da nu suntem în țara românească, suntem în alte țări?
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Da, mulțumesc domnul Ghiță, se va consemna. 
Domnul Voicu Adrian Petru,

Dl. Voicu Adrian Petru:
Îmi cer scuze, mă retrag.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Poftiți vă rog.

Dl. Voicu Adrian Petru:
Este vorba de chioșcul din incinta Grădinii Zoologice Sibiu. Am participat în martie la o licitație, licitația s-a ridicat foarte, foarte mult, este vorba de un contract pe cinci ani de zile. Mi-am dat seama că este doar o activitate sezonieră, doar vara funcționează, iarna sunt  prea puțini vizitatori și nu putem plăti chiria pe timp de iarnă, dacă se poate face ceva, nu știu?

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Da din păcate această adjudecare a fost făcută în urma unei licitații cu niște condiții prestabilite pe baza unui caiet de sarcini, nu se mai poate discuta acum modificarea după ce lucrurile au fost aplicate. 

Dl. Voicu Adrian Petru:
Noi am făcut și o investiție foarte mare în chioșcul acela și nu am fi vrut să renunțăm.

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Da, e un pic târziu după adjudecarea licitației să schimbăm condițiile, pentru că, atunci ar fi trebuit să le facem de la început pentru toți participanții. 
Da, mulțumesc.

Dl. Voicu Adrian Petru:
Mulțumesc.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
În încheiere v-aș ruga să faceți propuneri pentru conducerea următoarei ședințe.
D-na. viceprimar Bokor Corina: 
Propun ca ședința consiliului local din luna noiembrie să fie condusă de domnul consilier Drăgan Tiberiu.
Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae:
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Propunerea a fost adoptată, domnul consilier Drăgan Tiberiu va conduce ședința din noiembrie a Consiliului Local. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 356/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016, cu 22 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Drăgan Tiberiu-Cornel).

Dl. consilier Spătari Ovidiu-Nicolae: 
Cu aceasta fiind toate spuse declar închisă ședința noastră de astăzi, mulțumesc.
                   
Şedinţa se încheie la ora 14:55.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                              Secretar,
              Spătari Ovidiu-Nicolae                                                         Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 27.10.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: