Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei extraordinare din data de 20.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 21 - au fost 2 absenți: dl. consilier Lorant Kiss și dl consilier Ghiorghe Tălău, şedinţa fiind legal constituită. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 72/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare rețele termice Cartier Hipodrom II", cu unanimitate de voturi.

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 73/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil str. Turismului nr. 15, Sibiu" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 74/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr. 2", cu unanimitate de voturi.

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 75/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Amenajare spații publice imobil P-ța Mică, nr. 25", cu unanimitate de voturi.   

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 76/2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.         

 

Şedinţa se încheie la ora 14:15.
                  Preşedinte de ședință,                                                                              Secretar,
                       Maria Gârleanu                                                                               Dorin Ilie NistorMinuta sedinței extraordinare din data de 20.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: