Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 30.03.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Cristina Burchea, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Alexandra Dincă, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. LucianVizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, d-na Adina Goța, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Gheorghe Adrian Aldea, d-na Irina Albu, dl. Iancu Boţocan, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, d-na Adriana Halmaghi, dl. Mircea Ovidiu, d-na Diana Popp, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamnelor și domnilor consileri, stimați invitați în temeiul art.39 alin. 1 din Legea 215 din 2001 republicată  a fost convocat consiliul local în ședință ordinară. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 21, consiliul local fiind legal constituit, o rog pe doamna consilier Gârleanu Maria să preia conducerea ședinței. Absenții sunt: dl. consilier Helmut Paul Niedermaier și dl consilier Ghiorghe Tălău.
D-na consilier Maria Gârleanu: Mulțumesc.
Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Maria Gârleanu:
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 23 februarie 2017.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței consiliului local din 23 februarie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost aprobat.
D-na consilier Maria Gârleanu: Mulțumesc.
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor, inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi propusă a fost aprobată.
D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor judecătorești.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                     
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 77/2017 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor judecătorești, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/2014 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 78/2017 pentru modificarea HCL nr. 383/2014 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:   
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Se înscrie cineva la cuvânt?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                           
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 79 /2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 80/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:   
5. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2016.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 81/2017 privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2016, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 82/2017 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 83/2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2016 - 2017.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                        
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 84/2017 privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2016 - 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017 - 2018.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect. 
Cine este pentru?
Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                          
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 85/2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017 - 2018, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 1 situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic C-ții și Arh. "Carol I" Sibiu. 
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri sau voturi împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 86/2017 privind aprobarea modificării contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului -Cămin nr. 1 situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic C-ții și Arh. "Carol I" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
11. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1040 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu nr. 2 jud. Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? 
Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?  
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                            
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 87/2017privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1040 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna"  Sibiu, str. Aleea Turnu Roşu, nr. 2, jud. Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 88/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 89/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 90/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu , cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:  
16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 92/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 93/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:    
18. Proiect de hotărâreprivind aprobarea, pentru anul 2017, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/2017 privind aprobarea, pentru anul 2017, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform avizului de oportunitate nr.14/2014, Sibiu, zona străzii Tractorului, FN.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 95/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform avizului de oportunitate nr. 14/2014, Sibiu, zona străzii Tractorului, FN Investitori:  Oltean Violeta - Marcela, Oltean Marcel, Oltean Ana - Felicia, cu 20 pentru și 1 vot abținere (domnul consilier Paul Constantin Mezei).

D-na consilier Maria Gârleanu:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe și spații comerciale, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 97.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 96/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe și spații comerciale, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 97 Beneficiari : Muntean Firuța și Muntean Mărioara, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil service auto, Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 97/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD –-Construire imobil service auto, Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B Beneficiari : Istrate Ilie și Istrate Pompilia Paraschiva, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Ansamblu rezidențial - Locuințe colective, în Sibiu, zona str. Ogorului.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                              
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 98/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Ansamblu rezidențial - Locuințe colective, în Sibiu, zona str. Ogorului Investitori: Buduleci Laurențiu și Buduleci Claudia Carmen, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, zona str.Rovine f.n. 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 99/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, zona str.Rovine f.n. Investitori: Dumitru Gheorghe Marius și Dumitru Ionela Claudia, cu unanimitate de voturi.   

D-na consilier Maria Gârleanu:
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea documentației de urbanism PUZ+RLU - zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată de HCL nr. 149/26.05.2016.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 100/2017 privind prelungirea documentației de urbanism PUZ+RLU - zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată de HCL nr. 149/26.05.2016 Investitor : SC Zac-Dev Surii Micii SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 101/2017 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 102/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 103/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu 20 pentru și 1 abținere (domnul consilier Ovidiu-Nicolae Spătari).

D-na consilier Maria Gârleanu:  
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani și pentru veteranii de război, aflați în situație deosebită, domiciliați în Municipiul Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/2017privind aprobarea acordării unui ajutor pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani și pentru veteranii de război, aflați în situație deosebită, domiciliați în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

D-na consilier Maria Gârleanu:
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare a subvenției pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 105/2017 privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare a subvenției pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de consultanță, asistență și reprezentare în revendicări și dispute specifice contractelor internaționale FIDIC.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                               
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 106/2017 privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de consultanță, asistență și reprezentare în revendicări și dispute specifice contractelor internaționale FIDIC, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
31. Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 107/2017 privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu.
    - iniţiator viceprimar Răzvan-Codruț Pop.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate cinci abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 108/2017 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice  Sibiu, cu 16 pentru și 5 abțineri (doamna consilier Ecaterina Birk, doamna consilier Maria Gârleanu, doamna consilier Anita Pavel, domnul consilier Gerold Hermann, domnul consilier Helmut Lerner).

D-na consilier Maria Gârleanu:
33. Proiect de hotărâre privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică a propus aprobarea cu următorul amendament:
La articolul 3 din proiectul de hotărâre, litera "a" se va completa astfel, în zilele de sărbători legale stabilite prin hotărâre a guvernului României.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 110/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na consilier Maria Gârleanu:
Voi trece la ordinea de zi suplimentară care cuprinde șapte proiecte.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 111/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015.
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 112/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale și a Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 113/2017 privind aprobarea modificării componenței nominale și a Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe și temporare, gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și parteneriatelor pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu.
   - inițiator viceprimar Corina Bokor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 114/2017 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe și temporare, gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și parteneriatelor pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 în vederea desfășurării proiectelor Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu.
  - inițiator viceprimar Corina Bokor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 115/2017 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 în vederea desfășurării proiectelor Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.
  - inițiator viceprimar Corina Bokor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 116/2017privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu
  - inițiator viceprimar Corina Bokor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 117/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

35. Întrebări, interpelări.

D-na consilier Maria Gârleanu:
Dacă aveți întrebări stimați colegi consilieri? 
Dacă nu, atunci dacă sunteți de acord ca doamna Antinie Mărioara să ia cuvântul.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Poftiți.
D-na Mărioara Antinie:
Bună ziua. Mă numesc Mia Antinie, locuiesc în cartierul Gușterița, în care sunt foarte multe probleme de rezolvat pe care din păcate nu le vede nimeni decât atunci când sunteți în campanie electorală. Și atunci ne promiteți "marea cu sarea" după care ne uitați. 
Aș dori personal, să cunosc comisia care stabilește: locurile de staționare, stațiile pentru taxiurile din Sibiu. 
V-aș invita - din tot sufletul, să veniți în oricare din zile -indiferent care dintre consilieri, dintre viceprimari - pe cine stabilește doamna primar, să veniți pe strada Podului. Începând de la numărul 9 până la numărul 15 este: stație de taxi, acolo strada este extraordinar de îngustă, șase metri, nu este nici trotuar acolo, îți rupi picioarele. De ani de zile se tot promite că se fac trotuare-nimic nu se face, nu poți să treci cu copiii, cu cărucioarele. 
Dar stația de taxi, cine a conceput-o? 
Doresc și eu să știu - am lucrat și eu în învățământ, dar chiar așa ceva, fără judecată să fii, să pui o stație de taxi unde este locul cel mai îngust? Se încurcă circulația. Vecinul de vizavi are vreo șapte mașini, o bandă de drum este blocată de taxi și o bandă de drum de mașinile vecinului. Vine poliția, nu face nimic absolut, mai ales Poliția Locală - pe care tot cartierul suntem foarte supărați pentru că nu își face datoria, o să mai discutăm despre asta. 
Această stație de taxi, poate fi foarte bine sub pod, este loc acolo sau chiar la intrare în Gușterița unde strada este potrivită  pentru așa ceva -fiindcă este un spațiu corespunzător, dar aici nu se poate: ne încurcă toată circulația, ne blochează,  nu se poate intra. Dacă veniți să vedeți, când sunt cincisprezece taxiuri, unul lângă altul și până stau câte zece minute și se înjură și pun frână și până nu se întâmplă ceva o catastrofă, trebuie să vină cineva să vadă, să cerceteze. 
Scuzați-mă, nu se poate așa ceva, să pui o stație de taxi unde este așa puțin spațiu când are loc în altă parte. Acesta este primul meu punct de vedere și sper să se rezolve.
Al doilea punct de vedere. 
În spatele grădinii mele, a fost o grădină a primăriei care, a vândut-o nu știm cui, de pe vremea domnului, președinte acum, Klaus Iohannis, primar în acele vremuri. Dânsul a fost singurul care ne-a ajutat cu orice problemă am venit la dânsul. Aș ține și acum să îi transmit că îi  mulțumesc și că îi doresc toate cele bune din partea mea că, a fost deosebit. 
Acea grădină are stăpân. Dar nu știm, cine este stăpânul. Acolo, locul a devenit un focar de infecție.
Noi avem exact, gard comun cu grădina respectivă. domnul primar a reușit în două săptămâni, exact cât a promis- s-a ținut de cuvânt, a mutat - fiindcă stăteau acolo, o familie de romi, care acuma la ora actuală, eu cred că, sunt peste cincizeci de persoane care ies- de acolo, dimineața. O mizerie cumplită. Nu țin cont că nu au voie să țină animale, ei mai departe țin animale, dacă le spunem la Poliția Locală : ei nu au ce să le facă, dar atuncea nici noi, de ce să mai plătim? De ce să plătim  poliția locală, care-i este obiectul muncii? Tu ai legea în mână, tu trebuie să faci ceva pentru cetățean, tu de ce nu faci?
Și încă un aspect tot cu poliția locală. Este un panou pe strada Podului, chiar la intrare la numărul 1, jumătate este căzut, jumătate este suspendat "într-un fir de ață". Fiica mea a trecut pe acolo cu copilașul ei-cu nepoțelul meu, cu căruciorul, panoul s-a desprins, norocul ei a fost că nu i-a venit chiar în cap. A dat imediat telefon la Poliția Locală: puteți să veniți, să vedeți! 
Și acuma mai departe, panoul "flutură", așteaptă să îi cadă la vreun copilaș în căpușor, doamne ferește.
Deci orice spunem, pe  bază legală să se facă, pe un text de lege, pe acte de la dumneavoastră de la consiliu: să nu se țină  animale - se țin mai departe animale.
În spatele grădinii: porci, vaci, cai. Găini pe stradă că nu au cu ce să le hrănească, este ceva de neînchipuit. 
Noi doi profesori, ne-am făcut seră cu flori, ne-am făcut frumos și afară la stradă și peste tot. Ne este jenă să vină la noi cineva  în curte și să vadă, în spatele gardului, chiar dacă noi ni l-am ridicat, mirosurile care le suportăm noi, mizeria care o suportăm. Dar toți se duc cu sufertașul la amiază, la mâncare. Eu, după patruzeci de ani de muncă, de învățământ, am o mie trei sute de lei pensie- frumos, rușinea aleșilor, rușine, rușine, rușine iar cei care nu muncesc, care fură - că se fură categoric-nu le face nimeni nimic că "ei nu au dovezi". Mai am două săsoaice aici, cumsecade, extraordinar, de optzeci și cinci de ani și de optzeci și nouă de ani, care lucrează în continuare grădinile, gard în gard cu respectivii.
Sunt numai infractori acolo, Ți-e frică să treci pe acolo, dar, nu le face nimeni nimic. Nu vede nimeni, nimic. A fost un articol cu strada 1848 ca și în 1848-poate mai rău, că atunci oamenii erau mai civilizați. Nu se ia nici o măsură. 
Vă rog să îmi spuneți. Mai este acea lege sau  ordonanță, că nu au voie oamenii din municipiu să țină animale? Spuneți-mi să aud și eu? Este vreun consilier sau echipă - sau cum v-ați organizat dumneavoastră, care să răspundă de cartiere? Care, din când în când, să mai vină să mai vadă. 
Măi oamenilor, știm că sunt lipsuri, lipsuri, lipsuri! Dar ceea ce se poate face cu puținul pe care îl avem, ar fi nemaipomenit de benefic oamenilor. Atunci când mai veniți în cartier, să veniți, să nu vă fie teamă. Eu am ținut să iau prima cuvântul, cunoscându-mă atâta lume, fiind director acolo la școală  șapte ani, ca să aplanez puțin lucrurile, și când a fost doamna primar, să o primim cum se cuvine ca o doamnă fost primar și știam sigur că viitor primar. Dar veniți și dumneavoastră pe teren și vedeți. Vis a vis de noi, să vă spun, s-a mutat o familie. Deci toată lumea și-a curățat șanțurile, respectivul și-a construit dar nu și-a pus materialele de construcții în curte, ci în șanț. Dacă veniți la numărul douăzeci și patru, vă rog, să vă notați și să vedeți: șanțurile sunt pline. Nici o  treabă nu au. Șapte mașini puternice, pun frâne, unii își parchează mașinile acolo, taxiurile  dincoace, au copii...,  înjurături. Deci ce este acolo, este dezastru. 
Sunt acolo trei întreprinderi mari: Scandia, Fabrica de cărămidă și tăbăcăria- nu mai știu ce este acolo.  Deci atâtea mașini, două cartiere noi, circulația foarte mare! Nu se poate. Nu ai cum să treci. Nu ai cum să intri în curte. Deci, vă rog din suflet, luați măsurile necesare.
Altă problemă. Nu înțeleg de ce nu doriți dumneavoastră - că ați putea foarte bine, zic eu, ca cei care se duc după mâncare -adică cu  ajutoare sociale, să participe că este o mizerie cumplită pe malul Cibinului. Deci vedem noi, oameni care nu își scot tomberoanele la stradă și le aruncă după aceea în Cibin sau pe malul Cibinului. Poliția Locală, stă sub pod sau stă pe dealul Gușteriței, vede clar ce se întâmplă, nu le pasă. Nu le pasă.
 Deci eu, dacă doriți ca Gușterița să rămână încă a Municipiului Sibiu, vă rog să luați atitudine, să țineți cont și de noi, că suntem plătitori de taxe. Dacă nu să facem, să scot toți oamenii din casă și să spunem că până aici este Sibiu și de aici este Gușterița. Să facem noi, să ne gospodărim noi dacă nimeni nu ne ajută cu nimic. Trotuarele cum v-am spus și ați văzut, știți foarte bine, dezastru, dezastru. Și aș mai avea cu șanțurile și asta v-am mai spus. Cam atât am avut să vă spun,  acestea sunt cele mai arzătoare probleme. Dar, ar trebui să țineți cont de doleanțele noastre, ale celor din Gușterița, să nu venim la fiecare ședință să participăm și să venim cu problemele noastre ale cetățenilor și noi facem parte din municipiul Sibiu și noi plătim taxele.
Aș dori să îl văd pe cel care a gândit staționarea și a stabilit stația de taxiuri acolo, dacă dânsului i-ar conveni să aibă acasă la poartă, circul pe care îl avem noi. Și eu vreau să am confort, cum probabil și dânsul are. Eu  nu cer mai mult decât atât. Este loc, am și spus unde, puteți să localizați spațiul, să îl vedeți că spațiul este corespunzător pentru această activitate. Vă mulțumesc mult.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamna Antinie, domnul director al Poliției Locale este prezent în sală, a auzit tot ce ne-ați spus dumneavoastră. Am să îi cer o informare și un raport clar, punctual pentru fiecare punct și vom vedea ce vom face,  mai departe. Totodată l-aș ruga să vă explice cum e cu animalelele pentru că vă poate da un exemplu grăitor legat de turma care se plimbă prin Turnișor, acolo pe Zăvoi, nestingherită. Domnul director, vă rog să explicați "cazul Zăvoi", ca să asculte și presa, că este aici,  cum se desfășoară lucrurile legat de Hotărârile Consiliului Local. În legătură cu "stația" care ați adus-o aici în discuție, directorul tehnic se va deplasa la dumneavoastră și va prezenta cazul la comisia de circulație, care va trebui să ia o decizie.
Doamna Mărioara Antinie: Mulțumesc.
Dl. Gheorghe Adrian Aldea - director Serv. pub. de Poliţie Locală: 
Aș începe cu cazul dumneavoastră. Acum câțiva ani ne-ați făcut o reclamație și într-adevăr vecinii dumneavoastră creșteau cai , până la urmă s-a dovedit că acei cai erau furați, împreună cu poliția am făcut acțiune.
Doamna Mărioara Antinie:
Noroc cu mine, noroc cu mine că v-am spus.
D-na consilier Maria Gârleanu: Vă rog frumos. 
Dl. Gheorghe Adrian Aldea - director Serv. pub. de Poliţie Locală: 
Acei oameni de care ne-ați spus, sunt în închisoare pentru furt. Pentru creșteri de animale - bineînțeles au luat mai multe amenzi, nu au băgat în seamă. În Zăvoi există o persoană tot așa, care crește animale. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
O turmă întreagă, doamnă.
Dl. Gheorghe Adrian Aldea - director Serv. pub. de Poliţie Locală: L-am dat amenzi, mai multe amenzi și în ultimă instanță l-am dat în judecată. Acuma ne judecăm cu el, cu obligația de a face, adică de a-și muta acele animale în afara municipiului Sibiu. La fel, toată luna martie am identificat toți proprietarii de animale, toate reclamațiile din municipiul Sibiu și pe toți aceștia, cu toate că i-am amendat de mai multe ori  nu și-au luat animalele - unii și le-au luat, alții nu și le-au luat, i-am dat în judecată cu obligația: de a face. Aceasta este soluția care am găsit-o, pentru că, la un moment dat amenzile se plătesc sau nu se plătesc, nu fac, deci nu duc la îndeplinire măsura stabilită prin procesul verbal de contravenție și atunci: ne judecăm cu ei.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Ce am vrut, să aduc eu în discuție? 
Ne judecăm pentru că, hotărârea de consiliu local reglementează clar care este situația, ne judecăm cu ei de luni de zile, cu imagini clare, cu filme prezentate instanței cu acea turmă, care se plimbă nestingherită într-un cartier al Sibiului. Că Turnișorul este un cartier al Sibiului, da? Ca și Gușterița, mai trebuie să vină pe Bălcescu să se plimbe. Și de luni de zile se amână sentința. Se mai cere o prelungire, se mai cere un martor, se mai cere o expertiză. Dacă de fiecare dată, cum zice acum domnul director, trebuie să îl dăm pe cel în cauză în judecată și de fiecare dată durează un an, un an jumătate sau câteva luni, vă imaginați că suntem într-o situație ca într-un teatru absurd a lui Eugen Ionesco - așa o văd eu, când aici, situația este foarte clară, autoritatea locală a decis ceva și trebuie să fie respectată hotărârea. 
Noi trebuie să ne judecăm luni de zile - și dacă sunt luni, este bine, că s-ar putea să mai ceară ceva, nu se prezintă, este bolnav avocatul, sau ceva se întâmplă și își crește nestingherit vacile, cred că sunt douăzeci, treizeci de vaci și trebuie să ne judecăm că, ceva, ceva se întâmplă.
Doamna Mărioara Antinie:
Înseamnă că nu funcționează bine ceva, că ceva lipsește, că nu este bună legea dacă dumneavoastră nu puteți. Atunci să le fie confiscate.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Nu putem să le confiscăm doamnă. Și noi putem să lucrăm numai în limita legii. Atât am vrut, ca să vedeți, cât de grea este procedura. Ca să se înțeleagă că în fiecare zi, mai apare câte o poză într-un ziar, în care se vede vaca plimbându-se, dar ca să știe și domnii care reprezintă mass media, că noi ne judecăm de luni de zile pe tema vacilor din Turnișor.
Doamna Mărioara Antinie:
Și atunci, care ar fi soluția?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Eu sper că instanța va da o soluție în final, așa cum noi toți o așteptăm, cum toți sibienii se așteaptă, ca în Sibiu să nu se mai crească: vaci, oi și porci.
Doamna Mărioara Antinie:
Și încă o problemă, dacă tot vine acolo-de la Poliția Locală, ei știu foarte bine unde este familia aceea de cetățeni de  etnie romă... grădina din spate a fost a primăriei. Trebuie să găsim proprietarul, să vedem cum își permite el să lase locul acela.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamna Antinie, dacă a fost vândut terenul - cum ați spus dumneavoastră de către primărie, nu este greu de verificat. Este prezentă aici, directoarea de la direcția patrimoniu, sunt convinsă că și-a notat întrebarea și vom clarifica: cine este proprietarul.
Doamna Mărioara Antinie:
Așa cum, domnul primar atunci în două săptămâni a rezolvat foarte frumos situația, sper că se rezolvă și de data aceasta, oricum Poliția Locală lasă de dorit.
D-na consilier Maria Gârleanu: Doamna Antinie vă mulțumim pentru informațiile aduse.
Doamna Mia Antinie: Mulțumesc și eu și aștept să vedem concret la fața locului.
D-na consilier Maria Gârleanu: Mulțumesc.
Pentru președinte de ședință din luna următoare, stimați consilieri vă rog să faceți propuneri. 
Poftiți, doamna consilier Ecaterina Birk

D-na. consilier Ecaterina Birk:
Propun ca ședința din luna aprilie să fie condusă de domnul consilier Helmut Lerner.
D-na consilier Maria Gârleanu:  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost adoptată, domnul consilier Helmut Lerner, va conduce ședința din aprilie a consiliului local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 118/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017, cu 20 pentru şi 1 abţinere (doamnul consilier Helmut Lerner).

D-na consilier Maria Gârleanu:  
Cu aceasta ședința s-a încheiat.
Vă mulțumesc frumos pentru participare și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o.

                   
Şedinţa se încheie la ora 14:40.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                    Maria Gârleanu                                                                      Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 30.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: