Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 27.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 19, şedinţa fiind legal constituită.

Absenții sunt: dl.consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl.consilier Zeno- Karl Pinter, dl.consilier Virgil Popa și dl consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 228/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu, cu unanimitate de  voturi.

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023, cu unanimitate de  voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 230/2017 privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, cu unanimitate de  voturi. 

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 231/20172017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului nr. 2 în care funcționează Colegiul Agricol “D.P. Barcianu” Sibiu, cu 17voturi pentru și 2 abțineri : d-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, d-na consilier Anita Pavel).

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 232/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei nr. 22 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu, cu unanimitate de  voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 233/30.03.2017 privind completarea Programului minimal anual al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, aferent anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 234/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de  voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 235/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 236/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.08.2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 237/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 238/2017 privind prorogarea unor termene și aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 239/2017 pentru modificarea art. 2 din Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 59/2017 privind preluarea Căminului pentru persoane vârstnice și a Cantinei Municipiului Sibiu în structura Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 240/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, a două construcții din lemn situate în Parcul Tineretului și Parcul Terezian, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 241/2017 privind aprobarea actualizării valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 242/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 243/2017 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 244/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 245/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului –teren în suprafață de 65 mp. situat în Sibiu, zona Străzii Tractorului cu destinația “drum”, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 246/2017 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului – teren de construcții – situat în Sibiu, str. Londra nr. 20, în favoarea d-lui Matei Dorel Elsis, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 247/2017 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea efectuării schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Gușterița, cu 16 voturi pentru și 3 abțineri : d-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, d-na consilier Anita Pavel, dl.consilier Lorant Kiss.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 248/2017 pentru modificarea Anexei I a H.C.L. nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 249/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire Service Auto Sibiu, str. Salzburg F.N. Beneficiar: SC HS INVEST SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 250/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lucernei” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 251/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Ghiocelului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 252/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Garoafei” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 253/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Pandurilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 254/2017 privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ovidiu” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 255/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Flacăra” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 256/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Primăverii” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 257/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Speranței” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 258/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Honterus” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 259/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Dreptății” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 260/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lăcrămioarelor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 261/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Trandafirilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 262/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Eschile” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.263/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Mesteacănului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 264/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada 16 Februarie” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cucului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 266/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Maierilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 267/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Dulgherilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 268/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Anul 1848” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 269/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Lacului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 270/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Viorelelor ” – faza DALI , cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 271/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Stejarului ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 272/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Topitorilor ” – faza DALI , cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 273/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Rulmentului ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 274/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ion Agârbiceanu ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 275/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Hameiului ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 276/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Băicoi ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 277/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Tineretului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 278/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cisnădioara” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 279/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Rovine” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 280/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Căpriorilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 281/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Racord între străzile Litovoi și Tălmăcel, inclusiv zid de sprijin” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 282/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare Stadionul Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate (Proiectare, verificare de proiect și execuție)” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 283/2017 privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 284/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 285/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri în suprafață totală de 3035 mp. situat în Sibiu str. Intrarea Siretului cu destinația “alei de acces, zonă verde și loc de joacă”, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 286/2017 privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A. , cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 287/2017 privind aprobarea plății cotizației restante datorate Asociației Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul  2015 și perioada ianuarie - iunie 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 288/2017 privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 242/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 289/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret “ Gong” Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 290/2017 privind aprobarea  notei conceptuale inițiale pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național Centru Cultural Multifuncțional, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 291/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de   bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate, cu 18 voturi și o abținere : dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 292/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017, cu 18 pentru şi o abţinere (dna consilier Elena-Manuela Colceriu).
   

Şedinţa se încheie la ora 15:00.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                   Liviu Cotârlă                                                                                        Dorin Ilie Nistor


Minuta ședinței ordinare din data de 27.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: