Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 22 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 372/2017 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Spătari Ovidiu Nicolae, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 373/2017 privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 374/2017 validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fotache Robert-Nicolae şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cu unanimitate de voturi.

  De la momentul validării mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi depunerii jurământului al domnului Fotache Robert-Nicolae, numărul consilierilor prezenţi devine 23 din totalul de 23 consilieri validati in funcție.
   
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 375/2017 privind modificarea Comisiei locale de ordine publică constituită prin HCL 19/2017 la nivelul Municipiului Sibiu, cu 22 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Robert-Nicolae Fotache).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 376/2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 377/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Papiu Ilarian" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 378/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parcări cartier Valea Aurie", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 379/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Documentație tehnică amenajare Parc Corneliu Coposu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 380/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare Lacul lui Binder:, faza SF, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 381/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 382/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 383/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 384/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea de "Adăpost de Noapte", jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 - faza D.A.L.I., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 385/2017 pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 386/2017 pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 387/2017 privind realizarea a două "căsuțe ale bebelușului" în Parcul Sub Arini și Grădina Zoologică Sibiu, cu 18 voturi pentru și 5 voturi abținere (d-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea, dl consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl. consilier Robert-Nicolae Fotache, dl.consilier Pop Răzvan Codruț, dl. consilier Virgil Popa).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/2017 privind rectificarea bugetului local, cu 21 pentru și 2 abțineri (dl. consilier Cornel-Tiberiu Drăgan și dl. consilier Robert-Nicolae Fotache).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 389/2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 390/2017 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru  promovarea în instanţă a unei acţiuni civile în vederea reglementării situaţiei juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 391/2017 privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 392/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 393/2017 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 394/2017 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 395/2017 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 396/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială  Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 397/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 398/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 399/2017 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 400/2017 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 401/2017 privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 402/2017 privind atribuirea denumirii strada "Grădinilor" unei străzi nou create în municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 403/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente în Sibiu, str. Cooperatorilor, nr. 25A, Beneficiar: SC TM GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 404/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, în Sibiu, Aleea Geniștilor nr. 15A. Beneficiari: POPESCU FLORIN VIRGIL ȘI POPESCU SIMONA ELIZABETH, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 405/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Demolare casă existentă și construire imobil locuințe (S+P+1E+1R), Sibiu, str. Avrig, nr. 5, Beneficiar: S.C. TINA GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 406/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere construcție (P+E+M), str. G-ral Dragalina, nr. 3C, Beneficiar: BORGHINA IOAN NICOLAE, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 407/2017 - unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, în Sibiu, Zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n. Investitor: SC WDP Development RO S.R.L., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 408/2017 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu și Județul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României  București, noiembrie 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 409/2017 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 lit. "d" al HCL nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 410/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 20,25 mp din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica", cu sediul în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 411/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 70 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 412/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei nr. 27, pentru perioada 01.11.2017 - 15.04.2018, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 413/2017 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 414/2017 privind dezlipirea imobilului-teren de construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1, identificat în CF 115145 Sibiu, nr. cad. 115145, în suprafață de 2.601 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 415/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în zona Piața Obor, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 416/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului teren cu poligon pentru pregătire elevi 3 piste, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 417/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 418/2017 privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a unei suprafețe de teren de 38.580 mp situată în Piața Obor cuprinsă în  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 419/2017 privind dezmembrarea imobilului-pădure, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița, cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie și d-na consilier Anita Pavel).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 420/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 94/31.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr .421/2017 pentru aprobarea angajării unor servicii de consultanță juridică de către Operatorul Regional SC APĂ CANAL SA SIBIU, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 422/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017, cu 22 pentru şi o abţinere (d-na  consilier Fazakas Ekaterina Annemarie).

 

Şedinţa se încheie la ora 14:35.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      

                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                   Claudia Mery Simtion                                                                        Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: