Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 26.10.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back


Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Andreea Patachi, dl. Ionel Gligore, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Alexandra Dincă, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, d-na Adina Goța, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Adrian Gheorghe Aldea, d-na Anca Maria Vereș, d-na Florina Lungoci, dl. Iancu Boțocan, dl. Marian Popa, dl. Ciprian Șufariu, d-na Ioana Dinu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl. Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, dl. Teodor Birț, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, ședință convocată în temeiul Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată. Din 22 de consilieri sunt prezenţi 22, drept urmare Consiliul Local este legal constituit și îi predau conducerea ședinței doamnei consilier Simtion Claudia. Doamna consilier aveți cuvânul.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Bună ziua, mulțumesc doamna Primar.
Doamna Primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:  
În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Ilie Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 28 septembrie 2017.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 septembrie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost aprobat.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Înainte să supun la vot ordinea de zi, doresc să fac următoarea precizare: proiectul de hotărâre înscris la punctul 49 a fost reformulat în ceea ce privește forma fără modificări de conținut. Materialul refăcut a fost distribuit fiecăruia dintre dumneavoastră înainte de începerea ședinței. Așadar, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor cu înlocuirea menționată la punctul 49.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Ordinea de zi a fost aprobată.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Spătari Ovidiu Nicolae.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 372/2017 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Spătari Ovidiu Nicolae, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
    Dacă sunt intervenții? 
  - proiectul este inițiat de doamna primar Astrid Cora Fodor și avem un amendament.
Comisia juridică propune aprobarea cu nominalizarea d-lui Drăgan Tiberiu-Cornel în Comisia de validare. 
Aveți intervenții? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.373/2017privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu 21 votuiri pentru și o abținere ( dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fotache Robert-Nicolae şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
  - iniţiator Comisia de validare.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Îl invit pe domnul Fotache Robert să depună jurământul.

Dl. Fotache Robert Nicolae:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Sibiu. Așa să îmi ajute Dumnezeu."

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 374/2017 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fotache Robert-Nicolae şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cu unanimitate de voturi.

De la momentul validării mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi depunerii jurământului al domnului Fotache Robert-Nicolae, numărul consilierilor prezenţi devine 23 din totalul de 23 consilieri validati in funcție.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Felicitări și mult succes. Proiect de hotărâre numărul patru.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei locale de ordine publică constituită prin HCL 19/2017 la nivelul Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Avem un amendament.
Comisia juridică propune aprobarea cu nominalizarea d-lui Fotache Robert-Nicolae în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu.
Sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 375/2017 privind modificarea Comisiei locale de ordine publică constituită prin HCL 19/2017 la nivelul Municipiului Sibiu, cu 22 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Robert-Nicolae Fotache).

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor
Sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 376/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul șase.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Papiu Ilarian" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 377/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Papiu Ilarian"- faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul șapte.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parcări cartier Valea Aurie".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 378/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parcări cartier Valea Aurie", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul opt.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Documentație tehnică amenajare Parc Corneliu Coposu".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 379/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Documentație tehnică amenajare Parc Corneliu Coposu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul nouă.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare Lacul lui Binder", faza SF.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 380/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare Lacul lui Binder", faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul zece.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 381/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul unsprezece.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 382/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiect numărul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 383/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea de "Adăpost de Noapte", jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 - faza D.A.L.I.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 384/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea de "Adăpost de Noapte", jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 - faza D.A.L.I., cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 385/2017 pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul cincisprezece.
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 386/2017 pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind realizarea a două "Căsuțe ale bebelușului" în Parcul Sub Arini și Grădina Zoologică Sibiu.
    - iniţiatori consilieri municipali PSD.
Dacă sunt intervenții? Poftiți doamna consilier Brunchea.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Doamna Primar, doamna Președinte în principiu este un proiect bun cu care suntem de acord dar, din punctul nostru de vedere este incomplet, pentru că nu este prezentată valoarea și nu este indicată sursa de finanțare. Însă nici acestea nu sunt probleme peste care să nu putem trece la vot, dar am dori sau noi Partidul Național Liberal am adăuga ca aceste locuri să fie construite pe structura unor toalete publice, loc în care curățenia și dezinsecția să fie la superlativ dat fiind faptul că sunt niște bebeluși acolo. Deoarece suntem spre finalul anului și acest proiect nu se poate include în bugetul pe anul acesta, nici măcar în rectificare pentru că pașii sunt foarte, foarte mulți, împreună cu colegii mei am stabilit să susținem propunerea pentru bugetul de anul viitor. 
D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Mulțumim doamna consilier.
Supun aprobării dumneavoastră acest proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate 5 abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 387/2017 privind realizarea a două "Căsuțe ale bebelușului" în Parcul Sub Arini și Grădina Zoologică Sibiu, cu 18 voturi pentru și 5 voturi abținere (d-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea, dl consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl. consilier Robert-Nicolae Fotache, dl. consilier Pop Răzvan Codruț, dl. consilier Virgil Popa).

Dl. consilier Ioan Stroie: Vreau să spun ceva.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Spuneți domnul consilier Stroie.
Dl. consilier Ioan Stroie:
În primul rând vreau să mulțumesc colegilor de la FDGR, pentru sprijinul care l-au acordat în trecerea acestui proiect. Vedem ca de obicei din partea celor de la PNL, când inițiază altcineva un proiect, ei sunt împotrivă, sau se abțin. Mă rog este opinia dânșilor, este de asemenea dreptul lor, însă poate că, sibieni o să învețe cine muncesc pentru ei și cine nu? Cine le vrea binele și cine nu le vrea binele? Pentru că nu face nimeni un proiect să îl ducă cu el acasă sau să facă altceva personal.
Eu sunt convins că nu de la dânșii vine ideea aceasta dar, nu mai contează până la urmă, important este că a trecut. Încă odată vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să fie de bun augur și pe viitor să facem în așa fel încât sibienii să fie mulțumiți de faptul că ne-au trimis aici. Mulțumesc.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Trecem la proiectul șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect propun următoarea completare:
Se introduc în programul de investiții următoarele obiective noi: "Căsuța bebelușului" Parcul Sub Arini, SF, PT plus DE în valoare de opt mii de lei  și "Căsuța bebelușului" Grădina Zoologică SF, PT plus DE în valoare de opt mii de lei. Totodată se diminuează cu suma de șaisprezece mii de lei obiectivul de învestiții "Amenajare Parc Sub Arini " SF, PT plus DE.     
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, s-au exprimat două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/2017 privind rectificarea bugetului local, cu 21 pentru și 2 abțineri (dl. consilier Cornel-Tberiu Drăgan și dl. consilier Robert-Nicolae Fotache).

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 389/2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru  promovarea în instanţă a unei acţiuni civile în vederea reglementării situaţiei juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 390/2017 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru  promovarea în instanţă a unei acţiuni civile în vederea reglementării situaţiei juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 391/2017 privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 392/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și doi.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 393/2017 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și trei.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 394/2017 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și patru.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 395/2017 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și cinci.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 396/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și șase.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.397/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și șapte.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 398/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și opt.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 399/2017 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul douăzeci și nouă.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 400/2017 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 401/2017 privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și unu.
31. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Grădinilor" unei străzi nou create în municipiul Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 402/2017 privind atribuirea denumirii strada "Grădinilor" unei străzi nou create în municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și doi.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente în Sibiu, str. Cooperatorilor, nr. 25A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 403/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente în Sibiu, str. Cooperatorilor, nr. 25A, Beneficiar: SC TM GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și trei.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, în Sibiu, Aleea Geniștilor nr. 15A.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 404/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, în Sibiu, Aleea Geniștilor nr. 15A. Beneficiari: POPESCU FLORIN VIRGIL ȘI POPESCU SIMONA ELIZABETH, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și patru.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Demolare casă existentă și construire imobil locuințe (S+P+1E+1R), Sibiu, str. Avrig, nr. 5.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 405/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Demolare casă existentă și construire imobil locuințe (S+P+1E+1R), Sibiu, str. Avrig, nr. 5 Beneficiar: S.C. TINA GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și cinci.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere construcție (P+E+M), str. G-ral Dragalina, nr. 3C.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 406/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere construcție (P+E+M), str. G-ral Dragalina, nr. 3C, Beneficiar: BORGHINA IOAN NICOLAE, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și șase.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 lit. f din HCL nr. 217/29.06.2017, prin care s-a aprobat documentația de urbanism PUD - Construire WDP Industrial Park Sibiu, în Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 407/2017 privind aprobarea modificării art. 3 lit. f din HCL nr. 217/29.06.2017, prin care s-a aprobat documentația de urbanism PUD - Construire WDP Industrial Park Sibiu - unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier,  în Sibiu, Zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n. Investitor: SC WDP Development RO S.R.L., cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și șapte.
37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu și Județul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României  București, noiembrie 2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 408/2017 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu și Județul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României  București, noiembrie 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și opt.
38. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 lit. "d' al HCL nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 409/2017 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 lit. "d" al HCL nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul treizeci și nouă.
39. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 20,25 mp din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica", cu sediul în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 410/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 20,25 mp din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica", cu sediul în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci.
40. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 70 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 411/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 70 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și unu.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei nr. 27.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 412/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei nr. 27, pentru perioada  01.11.2017 - 15.04.2018, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și doi.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 413/2017 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și trei.
43. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren de construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1, identificat în CF 115145 Sibiu, nr. cad. 115145, în suprafață de 2.601 mp.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 414/2017privind dezlipirea imobilului-teren de construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1, identificat în CF 115145 Sibiu, nr. cad. 115145, în suprafață de 2.601 mp, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul patruzeci și patru.
44. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în zona Piața Obor, proprietatea Municipiului Sibiu. 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 415/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în zona Piața Obor, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și cinci.
45. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului teren cu poligon pentru pregătire elevi 3 piste.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 416/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului teren cu poligon pentru pregătire elevi 3 piste, cu unanimitate de voturi.


D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și șase.
46. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 417/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și șapte.
47. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a unei suprafețe de teren de 38.580 mp situate în Piața Obor cuprinsă în Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/104/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 418/2017 privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a unei suprafețe de teren de 38.580 mp situată în Piața Obor cuprinsă în  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și opt.
48. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-pădure, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat,au fost exprimate două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 419/2017 privind dezmembrarea imobilului-pădure, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița, cu 21 voturi pentru și 2 abțineri ( d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie și d-na consilier Anita Pavel).

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul patruzeci și nouă.
49. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94/31.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 420/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 94/31.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Proiectul numărul cincizeci.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unor servicii de consultanță juridică de către operatorul regional SC Apă Canal SA Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 421/2017 pentru aprobarea angajării unor servicii de consultanță juridică de către Operatorul Regional SC APĂ CANAL SA SIBIU, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Cincizeci și unu.
51. Informare nr. 82068/11.10.2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul III al anului 2017.

52. Întrebări, interpelări.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Cincizeci și doi.
Întrebări sau interpelări de la domnii sau doamnele consilieri, dacă sunt? 
Avem pe cineva înscris la cuvânt, domnul Constantinescu Ioan care locuiește pe Aleea Haiducului. Sunteți de acord ca domnul Constantinescu Ioan să își spună cuvântul? Da. Poftiți.  

Dl. Ioan Constantinescu:
Bună ziua doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri. 
În primul rând doresc să îi mulțumesc doamnei Primar fiindcă am fost plecat o lună din Sibiu și când m-am întors, s-a schimbat fața Hipodromului. Toate lucrările de acolo sunt foarte frumoase, foarte elegante, oamenii sunt mulțumiți. Aceasta este una. A doua. S-a finalizat o lucrare pe Aleea Haiducului foarte frumoasă, foarte bună. Au venit, au tăiat un trotuar, au decupat din trotuar, au tras un cablu și de o lună, l-au lăsat așa. Asta nu e bună. Stă apa acolo în fața containerului,...deja miroase. Am adus-o la cunoștință și pe asta. De două săptămâni de zile pe Aleea Haiducului nu mai ard becurile. Vă dau și exemplu, te trezești dimineața, te împiedici de mașinile de pe trotuar că nu vezi, că nu ai bec, deci sunt și mașinile pe trotuar. A treia. S-a dat drumul pe Aleea Haiducului din punct de vedere rutier. Nu se respectă sensul, intră toți pe interzis și pe o parte și pe alta. Claxoane, claxoane, până acum a fost cum a fost, că nu a fost dat în funcțiune. Acum când este dat în funcțiune și este dotat cu semne, "interzis", "stop" și așa mai departe, nimic nu se respectă, se dau "cap în cap" acolo... claxoane... Copiii ies de la gădiniță, nu pot să treacă mamele lor cu căruciorul, cu ei de mână. Asta se întâmplă dimineața și la trei, non stop. Și altceva, mai important, vin cu o rugăminte la dumneavoastră, fiindcă sunteți toți aici, domnii consilieri și văd aici și domni consilieri de vârsta mea, adică tineri ca să zic așa. Nu puteam să vin aici cu două sute de persoane la ședința Consiliului Local, puteam să vin cu tabelul care  îl am acasă, dar nu avea rost. Vă roagă sibienii și părinții copiilor de la grădiniță, suntem singurul oraș care nu are un SPA. Trebuie să mergem la Deva la un SPA, trebuie să mergem la Brașov la un SPA. În momentul în care se termină vara, sibienii de vârsta a treia stau  acasă, nu mai au unde să plece. Avem Ocna. Am fost plecat în Heilbronn. Lumea de acolo spune ”ce se întâmplă acolo în Ocna Sibiului de nu mai există stațiunea cum a fost ?” Noi, sibienii, suntem obligați să mergem la Govora, la Olănești. De ce nu punem în funcțiune stațiunea Ocna Sibiului să funcționeze cu Casa de Sănătate? Creem și locuri de muncă, aducem și bani la buget. Mulți dintre sibieni mi-au spus: "domnul Constantinescu, noi putem dona din pensia noastră, ajutăm Consiliul Local să pună în funcțiune așa ceva". A fost cald, frumos, se termină vara, nu se pot duce la ștrand toți. La Ocna se duc, se tratează aiurea, se bagă în "nămolul acela ", necontrolat. Din punct de vedere al sănătății, haideți să facem și lucrul acesta, este un lucru bun, să dăm drumul la stațiunea Ocna…
A fost ceva frumos. Dacă de dincolo ne dă semnale, vă dați seama, înseamnă că o să vină mulți și o să se creeze și un buget, o să fie bine și pentru bugetul Primăriei și din punct de vedere al sănătății, din toate punctele de vedere. Mai ales că doamna (doamna Președintă de ședință) am înțeles că este și sportivă? Ați crescut și v-ați dezvoltat așa fiindcă ați făcut un sport, acum unde să facă sport tinerii? Vedeți, apa este cea mai bună pentru înot! Eu sunt obligat să îmi iau nepotul să merg la Deva, 100 de kilometrii, sau să merg la Brașov, la Feldioara… o localitate mică care are SPA-ul mare, căreia îi spun "paradis subacvatic"…Să le dăm sibienilor ce cer…
Eu vă laud pe toți, sunteți singurul Consiliu local,… am urmărit peste tot, …care funcționează așa de frumos. Nu există certuri indiferent din ce partid faceți parte. Sunteți lăudați și pe dincolo să știți. 
În Heilbronn unde am fost, sunt acolo localnici care au plecat din Sibiu, am povestit cu ei și le este dor de Sibiu și asta mi-au transmis și ei. Vă mulțumesc, și doamnei Primar îi mulțumesc, veți fi pomeniți tot Consiliul Local cât veți trăi pentru lucrurile acestea dacă le veți promova.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor consilieri vă rog să faceți propuneri pentru conducerea ședinței din luna următoare. Poftiți domnule consilier Mezei.
Dl. consilier Paul Constantin Mezei:
Propun ca ședința din luna noiembrie să fie condusă de colega noastră, doamna consilier Fazakas Ekaterina Annemarie.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Abțineri?Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost aprobată, doamna consilier Fazakas Ekaterina Annemarie va conduce ședința din noiembrie a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 422/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017, cu 22 pentru şi 1 abţinere (d-na  consilier Fazakas Ekaterina Annemarie).

D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Declar ședința încheiată. Vă mulțumim pentru participare.
 

Şedinţa se încheie la ora 14:35
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                Claudia-Mery Simtion                                                                         Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: