Print Friendly and PDF

MINUTA sedintei ordinare din 26.06.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 23. Este absent dl.cons.Constantin Rascarache si dra cons.Manuela Maria Catrina (demisionata).

1. S-a adoptat Hotarârea nr.169/2003 privind încetarea mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu ale domnilor Niculescu Mircea, Stoia Lazar si drei Catrina Maria Manuela - cu unanimitate de voturi
2. S-a adoptat Hotarârea nr.170/2003 privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu - cu unanimitate de voturi (din numarul total de 22 consilieri validati sunt prezenti 21 - este absent dl. Constantin Rascarache)
3. S-a adoptat Hotarârea nr.172/2003 privind aprobarea Actului Aditional nr. 3/2003 la Contractul de Concesiune nr. 3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC. Apa - Canal S.A Sibiu - cu unanimitate de voturi (din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 24 este absent dl. Constantin Rascarache)
4. S-a adoptat Hotarârea nr.173/2003 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2003 la Contractul de Concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Energie Termica S.A Sibiu - cu unanimitate de voturi
5. S-a adoptat Hotarârea nr.174/2003 privind aprobarea Actului Aditional nr. 3/2003 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C Drumuri si prestari constructii S.A Sibiu - cu unanimitate de voturi
6. S-a adoptat Hotarârea nr.177/2003 privind rectificarea bugetului pe anul 2003 pentru Casa de cultura a Municipiului Sibiu - cu unanimitate de voturi
7. S-a adoptat Hotarârea nr.179/2003 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap - cu unanimitate de voturi 8. S-a adoptat Hotarârea nr.180/2003 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în administrarea Serviciului public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt preuniversitar de Stat a cabinetului medical scolar stomatologic nr. 7 - cu unanimitate de voturi
9. S-a adoptat Hotarârea nr.181/2003 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor a unor mijloace fixe ( chioscuri ) realizate prin investitia "Amenajare Piata Obor Sibiu - etapa 1 - Pavilion Târg Comercial " - cu unanimitate de voturi
10. S-a adoptat Hotarârea nr.182/2003 privind modificarea H.C.L. nr. 37/2003 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate Publica, în domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu - cu unanimitate de voturi
11. S-a adoptat Hotarârea nr.183/2003 pentru aprobarea unor masuri privind realizarea contractului de implementare a Proiectului "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu " - cu unanimitate de voturi
12. S-a adoptat Hotarârea nr.184/2003 privind concesionarea prin licitatie publica, a unor terenuri proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Strandului FN, cu destinatia constructie de locuinte - cu unanimitate de voturi
13. S-a adoptat Hotarârea nr.185/2003 privind revocarea H.C.L. nr. 119/2003 prin care s-a aprobat încheierea contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. Ultravision S.R.L.- cu unanimitate de voturi
14. S-a adoptat Hotarârea nr.186/2003 pentru modificarea HCL nr. 107/2003 privind revocarea unor hotarâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care au fost aprobate contracte de asociere în participatiune - cu unanimitate de voturi "
15. S-a adoptat Hotarârea nr.188/2003 privind aprobarea documentatiei "PUD - Locuinte str. Preot Bacca" -cu unanimitate de voturi
16. S-a adoptat Hotarârea nr.189/2003 privind aprobarea documentatiei " PUD - Sistematizare Piata 1 Decembrie 1918" - cu unanimitate de voturi
17. S-a adoptat Hotarârea nr.190/2003 privind aprobarea documentatiei "PUD - Hala autocare str. E.A. Bieltz" - cu unanimitate de voturi
18. S-a adoptat Hotarârea nr.191/2003 privind aprobarea documentatiei "PUD - Supraetajare si amenajare birouri în str. Ceaikovschi" - cu unanimitate de voturi 19. S-a adoptat Hotarârea nr.192/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Amenajare terasa et.II - Complex comercial Soseaua Alba -Iulia (Bar Gala) si concesionare teren -cu unanimitate de voturi
20. S-a adoptat Hotarârea nr.193/2003 privind modificarea statului de functii la Cantina de ajutor social - cu unanimitate de voturi
21. S-a adoptat Hotarârea nr.194/2003 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de Asistenta Sociala - cu unanimitate de voturi
22. S-a adoptat Hotarârea nr.195/2003 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii - cu unanimitate de voturi
23. S-a adoptat Hotarârea nr.196/2003 privind constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociatiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu - cu unanimitate de voturi
24. S-a adoptat Hotarârea nr.197/2003 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor din cartierul Resita - cu unanimitate de voturi
25. S-a adoptat Hotarârea nr.198/2003 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea în regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat - cu unanimitate de voturi
26. S-a adoptat Hotarârea nr.199/2003 privind rectificarea bugetului local pe anul 2003 - cu unanimitate de voturi
27. S-a adoptat Hotarârea nr.201/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Bramac International sisteme de învelitori si vânzarea prin licitatie publica a unui teren proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat între DN 1 si SC Comat SA - cu unanimitate de voturi
28. S-a adoptat Hotarârea nr.202/2003 privind acordarea de gratuitati pentru autoiturismele medicilor de familia în parcarile administrate de Serviciul public de administrare parcari - cu unanimitate de voturi.

II.


29. S-a adoptat Hotarârea nr.171/2003 privind validarea mandatelor domnilor Vatau Mihai si Ianu Marius si dnei Vecerdea Maria în functia de consilieri în Consiliul Local al Municipiului Sibiu - cu 20 pentru.(din numarul total de 22 consilieri validati) O abtinere ( dl.Ilie Mitea).
30. S-a adoptat Hotarârea nr.175/2003 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrari la obiectivul de investitii "Reabilitarea Scarilor Turnului - Piata Huet, str Turnului" prin procedura negocierii cu o singura sursa - cu 19 pentru. 5 împotriva. (dl.Ion Ariton, dna Livia Sava, dl.Dan Nanu, dl.Constantin Trihenea, dl.Gerold Hermann)
31. S-a adoptat Hotarârea nr.176/2003 privind aprobarea atribuirii contractului de servicii proiectare si executie lucrari - retele telefonie - în zona industriala VEST AEROPORT SIBIU prin procedura negocierii cu o singura sursa - cu 18 pentru. Împotriva? 6 împotriva (dl.Ion Ariton,dna Livia Sava, dl.Dan Nanu, dl.Constantin Trihenea, dl.Nicolae Rada, dl.Iancu Danulet)
32. S-a adoptat Hotarârea nr.178/2003 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii- cu 22 pentru. Abtineri? 2 abtineri (dl.Nicolae Rada, dl.Iancu Danulet)
33. S-a adoptat Hotarârea nr.187/2003 privind respingerea unei solicitari de scutire sau esalonare la plata taxei de timbru - cu 22 pentru. Abtineri? 2 abtineri (dl.Nicolae Rada, dl.Iancu Danulet)
34. S-a adoptat Hotarârea nr.200/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Piata Prahovei si vânzarea prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea privata a Municipiului Sibiu situate în P-ta Prahovei - cu 21 pentru. 3 abtineri (dl.Nicolae Rada, dl.Iancu Danulet, dl.Dan Nanu)

Presedinte,
Gheorghe Barbu
Secretar,
Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: