PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

20.07.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 26.07.2018, ora 14:00


ORDINE DE ZI
   - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 26.07.2018, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în HCL nr. 206/2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii bunului platformă de gunoi proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2017, la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 1.203 mp, situat în Sibiu, str. Barcelona FN cu destinația: drum
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 20 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava nr. 13, cu destinația: drum
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 751 mp, situat în Sibiu, str. J.S. Bach nr. 4, cu destinația: drum
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Sibiu a imobilului-teren, situat în Sibiu, la intersecția str. Barcelona cu str. Salzburg, în vederea reconfigurării carosabilului străzii Barcelona
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: PUD "Construire casă de vacanță P+M cu garaj și magazie" în Sibiu, DJ 106D Sibiu Cisnădioara
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: PUD "Desființare construcții existente și construire locuințe colective și funcțiuni complementare" în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 6
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Constituire trup intravilan în scopul construirii unui complex turistic (structură de primire turistică) cazare și servicii, extravilan DJ 106D Sibiu-Cisnădioara fn
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

14. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 din HCL nr. 101/2018 privind aprobarea documentației de urbanism: PUD Construire centru de cartier în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 21-23
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Zonă mixtă - Locuințe colective cu funcțiuni aferente, în Sibiu, zona Calea Șurii Mari
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 3 lit. d) din HCL nr. 17/28.01.2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe individuale, Dezmembrare-Lotizare, în Sibiu, str. Moara de Scoarță, nr. 24
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului, nr. 2 în care funcționează Colegiul Agricol "D. P. Barcianu" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construcție împrejmuire piață flori - Calea Dumbrăvii" la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017-2019" conform Ordinului nr. 661/25.04.2017 al Ministrului Mediului, modificat prin Ordinul nr. 241/12.03.2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu aprobat prin Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2018, precum și pentru abrogarea HCL nr. 158/2018 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 2 mese metalice și terenurile aferente, 8 spații de producție și terenurile aferente, chioșcul și terenul situate lângă automatul de tichete de la ieșirea spre Calea Cisnădiei - aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu și administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajare zonă de separație între sensurile de circulație (tronson sens giratoriu Piața Unirii - sens giratoriu str. Morilor"
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/ a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Raport nr. 55383/13.07.2018 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2018

35. Informare nr. 53712/09.07.2018 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul II 2018

36. Raport nr. 55761/16.07.2018 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018

37. Întrebări, interpelări.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: