PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

20.04.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 26.04.2018, ora 14:00


ORDINE DE ZI
   - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 26.04.2018, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 947 mp, situat în Sibiu zona străzii Barcelona cu destinația "drum"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 48 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, cu destinația “drum”
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Sălajului FN
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șerpuită
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire locuință, împrejmuire teren și branșamente utilități, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 129/2011, Sibiu, str. Bratislava, FN, CF 120985, nr. top 5101/1/2/1/4
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire locuință, împrejmuire teren și branșamente utilități, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 129/2011, Sibiu, str. Bratislava, FN, CF 120326, nr. top 5101/1/2/1/3
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Constituire trup intravilan - construire hale depozitare logistică, servicii mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare, în Sibiu, zona Calea Șurii Mari DN 14 Sibiu - Mediaș
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului nr. 26377 din 03.04.2018, pentru documentația de urbanism "PUZCP Demolare imobil și construire hotel, imobile servicii, comerț, administrativ, alimentație publică, locuințe colective și semicolective, amenajare incintă, rețele utilități și branșamente" în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 42-44
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi Gențianei, Merișorului, Macului, Toporașilor, Brândușei, Salviei, Dumbrăviței, străzi nou create în municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. I la HCL nr. 345/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 70 mp, din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu", situată în Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de administrație la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, înființat prin HCL nr. 315/2010
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale centrelor fără personalitate juridică din subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării supravegherii pro-aderare la Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor (E.A.Z.A.) și acordul de principiu în vederea aderării Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu la E.A.Z.A. după terminarea perioadei de monitorizare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU" să voteze pentru aprobarea modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor municipale din zona 1 Sibiu, solicitată de operatorul SOMA SRL
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Sibiu în cadrul ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU SMART CITY ȘI MOBILITATE precum și aprobarea statutului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Astrid Cora Fodor în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii noilor contracte de management ale managerilor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu și Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

28. Raport nr. 30369/19.04.2018 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu construită de A.N.L., unei familii care întrunește criteriile de acces și se regăsește în anexa nr. 1 la HCL nr. 114/2016

29. Raport nr. 24888/29.03.2018 de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017

30. Informare nr. 28767/13.04.2018 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul I al anului 2018

31. Întrebări. Interpelări.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: