PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

22.06.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 28.06.2018, ora 14:00


ORDINE DE ZI
   - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 28.06.2018, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Câmpului nr. 2A
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren, situat în cartier V. Aaron și transmiterea acestuia în administrarea SC APĂ CANAL SA Sibiu, în vederea realizării investiției - drum de acces către bazinele de retenție proprietatea SC APĂ CANAL SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din contractul de administrare nr. 70/2015, încheiat între Municipiul Sibiu și ROMSILVA, prin Direcția Silvică Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren pentru construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Alunului nr. 1, identificat în CF 126931 Sibiu, nr. cad. 126931, în suprafață de 954 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 18 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava nr. 17, cu destinația "drum"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii, organigramei și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.07.2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 970 mp aparținând Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. I la HCL nr. 345/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 214/2017 prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7 în care funcționează Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură "Carol I" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Schimbarea funcțiunii zonei din UTR VA în zonă cu funcțiuni comerciale (terțiare), cu caracter extraurban și servicii tehnice (Et) conform clasificării funcțiunilor din PUG Sibiu - Construire hipermarket, în Sibiu, Calea Cisnădiei FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Constituire trup intravilan în scopul construirii unui complex turistic (structură de primire turistică) cazare și servicii, extravilan DJ 106D Sibiu - Cisnădioara FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire imobil - Așezământ social, în Sibiu, str. Agricultorilor nr. 27
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - "Construire locuință, branșamente, împrejmuire" în Sibiu, str. Deventer fn
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - "Construire imobil P+M, împrejmuire și branșamente utilități" în Sibiu, str. Deventer fn
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 5 lit. b din documentația de urbanism  PUZ și RLU - Locuințe cu regim mediu de înălțime - ansamblu locuințe și dotări, aprobată cu HCL nr. 325/2014 în Sibiu, zona str. Neppendorf și Ogorului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind completarea art.5 din documentația de urbanism PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective aprobată cu HCL 343/2015 în Sibiu, str. Caprelor, FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzii Sânzienelor unei străzi nou create în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare prelungire str. Oașa - până la Octavian Goga Șelimbăr" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în cartierul Ștrand" faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reconfigurare carosabil strada Barcelona"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Demolare și construcție împrejmuire Cimitir - Calea Dumbrăvii"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Demolare clădire producție magazie" la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul de investiții: "Dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Sistem de supraveghere video în municipiul Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Programului minimal al Casei de Culturǎ a Municipiului Sibiu pentru perioada 22.05.2018 - 31.12.2018, aprobat prin HCL nr. 199/31.05.2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Teatrul pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Raport nr. 48413/19.06.2018 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu construită de A.N.L., unei familii care întrunește criteriile de acces și se regăsește în anexa nr. 1 la HCL nr. 114/2016

38. Întrebări, interpelări.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: