Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarelor funcţii publice vacante :

Secţiunea: angajari back
17.02.2017


   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarelor funcţii publice vacante :

   La Direcția Investiții - Serviciul Investitii și Proceduri Achizții Publice și Biroul Achiziții Directe :


La Serviciul Investitii Și Proceduri Achizții Publice :

2 posturi - Consilier debutant

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau științe juridice sau științe economice.
   • Cunoștințe operare calculator - nivel mediu.

1 post - Consilier asistent

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau științe juridice sau științe economice.
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an.
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.

2 posturi - Consilier superior

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau științe juridice sau științe economice.
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 9 ani.
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.


La Biroul Achiziții Directe :

1 post - Consilier asistent

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau științe juridice sau științe economice.
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.

1 post - Consilier principal

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau științe juridice sau științe economice.
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 5 ani.
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.


Bibliografie :

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
  3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
  5. Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 21.03.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 24.03.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.        

   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, până la data de 08.03.2017, astfel: luni - joi: 8:30 - 15:30; vineri: 8:30 - 12:30.
                   
   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul, sau adeverinte de vechime.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: