Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă extraordinară în data de 20.03.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
17.03.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă extraordinară care va avea loc la data de 20.03.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare rețele termice Cartier Hipodrom II"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil str. Turismului nr. 15, Sibiu" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr. 2"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Amenajare spații publice imobil P-ța Mică, nr. 25"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: