Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU - Anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

Secţiunea: angajari back
17.03.2017


   SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU - Anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

   (personal contractual, perioadă nedeterminată) 


   Inspector de specialitate gr. I - din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu - 1 post

Condiţii de participare :

   - cetăţenie română;
   - capacitate deplină de exerciţiu;
   - studii superioare;
   - vechime în muncă minim 1 an;
   - cunoștințe operare calculator - nivelmediu.

Bibliografia :

   - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;
   - H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011);
   - O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
   - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public;
   - HCL 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;
   - HCL nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentruterenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.


   Inspector de specialitate gr. II - încadrul Biroului juridic și Executare Silita - 1 post

Condiţii de participare :

   - cetăţenie română;
   - capacitate deplină de exerciţiu;
   - studii superioare;
   - vechime în muncă minim 1 an;
   - cunoștințe operare calculator - nivelmediu.

Bibliografia :

   - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;
   - H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011);
   - Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
   - Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice;
   - O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.


   Muncitor calificat tr. I - din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu - 2 posturi

Condiţii de participare :

   - cetăţenie română;
   - capacitate deplină de exerciţiu;
   - vechime în muncă minim 1 an;
   - studii minimum generale, liceale.

Bibliografia :

   - H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şiPrivat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011);
   - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public;
   - HCL 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;
   - HCL nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentruterenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.


   Șofer tr. I - din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu - 1 post

Condiţii de participare :

   - cetăţenie română;
   - capacitate deplină de exerciţiu;
   - vechime în muncă minim 1 an;
   - studii minimum generale, liceale;
   - permis de conducere - minim 5 anivechime, cat. B.

Bibliografia :

   - H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şiPrivat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011);
   - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public;
   - HCL 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;
   - HCL nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentruterenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.

Dosarul de concurs trebuie să conţină :

   - formular de înscriere tip;
   - copiaactului de identitate;
   - copiadiplomelor de studiişidupăcazdocumente care săatesteefectuareaunorspecializări;
   - copiedupăcartea de muncăşidupăcazadeverinţă cu vechimeaînmuncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
   - curriculum vitae;
   - certificat de cazierjudiciarsaudeclaraţiepepropriarăspunderecă nu are antecedentepenale care să-l facăincompatibil cu funcţiapentru care candidează (încazulprezentăriideclaraţieipepropriarăspunderepână la data organizăriiprimei probe de concurs trebuiedepus la dosarcazieruljudiciarîn original);
   - adeverinţă care săatestestarea de sănătatecorespunzătoare.

    (pentru documentele de puse încopie se vaprezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate).

   Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu din B-dul. Victoriei, nr. 1-3, cam. E91, până în data de 30.03.2017, ora 15:00.

Calendarul de desfăşurare a concursului :

   Concursul se va desfăşura la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam 91, după următorul pogram:        

        - examenul scris 11.04.2017 ora 10:00.
        - interviu 14.04.2017 ora 10:00.

   Relaţii suplimentare se pot obţine la punctul Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu din din B-dul Victoriei, nr. 1-3, cam. 91, tel: 0269/213302 precum și pe www.spadpp.sibiu.ro .

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: