Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 30.03.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
24.03.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 30.03.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor judecătorești
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/2014 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2016 - 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017 - 2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 1 situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic C-ții și Arh. "Carol I" Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1040 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2 jud. Sibiu
   - initiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform avizului de oportunitate nr. 14/2014, Sibiu, zona străzii Tractorului, FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe și spații comerciale, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 97
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil service auto, Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Ansamblu rezidențial - Locuințe colective, în Sibiu, zona str. Ogorului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, zona str.Rovine f.n.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea documentației de urbanism PUZ+RLU - zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată de HCL nr. 149/26.05.2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani și pentru veteranii de război, aflați în situație deosebită, domiciliați în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare a subvenției pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de consultanță, asistență și reprezentare în revendicări și dispute specifice contractelor internaționale FIDIC
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
    - inițiator viceprimar Răzvan-Codruț Pop 

33. Proiect de hotărâre privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Întrebări, interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: