Print Friendly and PDF

Anunț de participare Agenda Comunității 2017

Secţiunea: anunturi back
23.03.2017


   Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: municipiul Sibiu,  judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

  În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale din fondurile bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

   În data de 24.03.2017, Municipiul Sibiu lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sibiu pe anul 2017.

   În baza Legii 350/2005, conform art. 20, alin.1, propunerile de proiect pot fi depuse în perioada 24.03.2017 - 24.04.2017, la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, în atenţia Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de 24.04.2017, ora 14:00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 25.04.2017 - 09.05.2017.

   Anunţul referitor la programul anual 2017 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 54 din data de 21.03.2017. Din suma toală de 5.300.000 lei alocată pentru activități non-profit de interes general, se alocă suma de 800.000 lei pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale (Agenda Comunității).

   Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general" aprobat prin HCL 3/2017. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro

   Din bugetul local al municipiului Sibiu vor fi finanțate proiecte a căror obiectivele se regăsesc în Ghidul de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014 - 2020 aprobat prin HCL 371/2014, dar și cele care se înscriu în obiectivele generale ale programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 (www.sibiu.ro).

   Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, fax 0269 208812, e-mail: contracte.agende@sibiu.ro, Serviciul de Cultură, Sport şi Turism.

   Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2 sau prin e-mail: contracte.agende@sibiu.ro.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: