Print Friendly and PDF

Anunț de participare Agenda Sportivă 2017

Secţiunea: anunturi back
23.03.2017


   Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: Municipiul Sibiu,  judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail: pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

   În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive din fondurile bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

   În baza Legii 350/2005, conform art. 20, alin.2, în perioada 24.03.2017 - 10.04.2017, Municipiul Sibiu lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sibiu pe anul 2017.

   Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, în atenţia Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 10.04.2017, ora 14:00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 11.04.2017 - 14.04.2017.

   Anunţul referitor la programul anual 2017 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.54 din data de 21.03.2017. Din suma totală de 5.300.000 lei alocată pentru activități non-profit de interes general, se alocă suma de  4.500.000 lei  pentru activităţi sportive nonprofit de interes general (Agenda Sport).
 
   Acordarea de finanțări nerambursabile și criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general" aprobat prin HCL 2/2017. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro

   Din bugetul local al Municipiului Sibiu vor fi finanţate proiecte sportive de interes public care sunt incluse în categoriile: Sportul de performanţă şi Sportul pentru toţi.

   Precizăm că prin accelerarea procedurii de selecţie se are în vedere încadrarea şi finalizarea procedurii până la finalul lunii aprilie 2017.

   Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, fax 0269 208812, e-mail: agendasportiva@sibiu.ro, Serviciul de Cultură, Sport şi Turism.

   Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2 sau prin e-mail: agendasportiva@sibiu.ro.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: