Print Friendly and PDF

Anunț de participare Pachet de licitație nr. 4 - Modernizarea şi reabilitarea a 18 străzi din municipiul Sibiu situate în Zonele Tilişca, Turnişor II, Guşteriţa-Turnişor (4 loturi)

Secţiunea: anunturi back
05.04.2017

 Titlul proiectului

 Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Sibiu

 Țara

 România

 Domeniul de activitate

 Infrastructură Municipală și de Mediu

 Numărul de identificare a proiectului

 43472

 Sursa de finanțare

 BERD

 Tip contract

 Lucrări

 Tip de anunț

 Anunț de participare

 Data emiterii

 04/04/2017

 Data încheierii

 23/05/2017 ora 10:00 (ora locală)

 

Țară: ROMÂNIA
SIBIU

Titlul proiectului: PROGRAM DE REABILITARE A STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL SIBIU

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pachet de licitație nr. 4 – Modernizarea şi reabilitarea a 18 străzi din municipiul Sibiu situate în Zonele Tilişca, Turnişor II, Guşteriţa-Turnişor (4 loturi)

Anunțul de participare urmează Anunțului General de Achiziție pentru acest proiect nr. 8109-gpn-47537, publicat în data de 17 decembrie 2015 pe site-ul BERD, la secțiunea Anunțuri privind achizițiile (www.ebrd.com).

Municipiul Sibiu, numit în continuare “Angajator”, intenţionează să utilizeze o parte din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru a acoperi costurile Programului de reabilitare a străzilor din municipiul Sibiu.

Prin prezenta, Angajatorul invită antreprenorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte care vor fi finanţate din fondurile împrumutului:

Lot 1: Modernizarea şi reabilitarea a patru (4) străzi din Zona Tilisca (și anume: străzile Talmacel, Orlat, Luchian Stefan si Presaca - lungime totală aproximativă de 1.2 km).

Lot 2:  Modernizarea şi reabilitarea a cinci (5) străzi din Zona Turnisor II (și anume: străzile Ovazului, Seceratoarelor, Graului, Serbota si Piata Cluj - lungime totală aproximativă 1.8 km).

Lot 3:  Modernizarea şi reabilitarea a sase  (6) străzi din Zona Gusterita (și anume: străzile Luncii, Frasinului, Pinului, Cedonia, Gorunului si  Muncitorilor - lungime totală aproximativă 2.5 km).

Lot 4:  Modernizarea şi reabilitarea a șase (3) străzi din Zona Gusterita-Turnisor (și anume: străzile Ana Ipatescu, Malinului si Nita Octavian - lungime totală aproximativă 2.2 km). 

Lucrările vor include în general reconstrucţia străzii şi a trotuarelor, precum şi lucrări la reţelelor de apă şi canalizare, iluminat public și telecomunicații. Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni, cu o perioadă de garanţie de cinci (5) ani.

Constructorii sunt invitați să depună oferte pentru unul sau mai multe loturi. Pentru fiecare lot se va oferta un preț separat. Pretul pentru fiecare lot va include 10% contingente, asa cum este prevazut in atasamente. Ofertanții care depun oferte pentru mai mult de un lot pot oferi reduceri, acestea urmând să fie luate în considerare în compararea ofertelor.

Procedura de achiziție pentru contractele care urmează să fie finanțate cu veniturile dintr-un împrumut acordat de Bancă este deschisă firmelor provenind din orice țară.

Pentru a se califica, ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

 •  Cifra de afaceri anuală medie în ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015):
   •  Pentru Lotul 1: sapte (7) milioane Lei​.
   •  Pentru Lotul 2: treisprezce (13) milioane Lei​.
   •  Pentru Lotul 3: unsprezece (11) milioane Lei​.
   •  Pentru Lotul 4: saisprezece (16) milioane Lei​.
 •  Accesul la resurse financiare minime de:
 •                      Pentru Lotul 1: două (2) milioane Lei.
 •                     • Pentru Lotul 2: patru (4) milioane Lei​.
 •                     • Pentru Lotul 3: trei (3) milioane Lei​.
 •                     • Pentru Lotul 4: sase (6) milioane Lei​.
 •  Experiența generală în contracte în calitate de antreprenor general, subcontractant sau în managementul contractelor în ultimii cinci ani. 
 •  Trei proiecte similare, ca mărime şi tip de lucrări, finalizate în ultimii cinci ani. Recomandări de la angajatorii anteriori, precum și procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectele menționate ca experiență similară.
 •  Disponibilitatea echipamentului, a personalului şi a instalațiilor necesare pentru producția continuă a cel puțin: 20 tone de mixtură asfaltică (producţie complet automatizată), 20 de tone balast şi material pentru stratul de bază şi disponibilitatea unui laborator de testare a materialelor fie pe şantier sau local, în Sibiu, pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare (laborator grad 2 în conformitate cu legislația din România).
 •  În cazul în care ofertantul, sau în cazul unei asocieri, liderul de asociere, are contracte în derulare cu o valoare mai mare sau egală cu 50% din cifra de afaceri anuală medie a ultimilor trei ani, atunci ofertantul are obligația să demonstreze, pentru excluderea oricărui dubiu, că are capacitatea de a îndeplini obligatiile care decurg din acest contract în termenul de execuție stabilit, în conformitate cu prevederile documentației, asigurând o calitate superioară a lucrărilor executate.
 •  Disponibilitatea personalului cheie, incluzând următorii: 

             -> Manager de proiect - cu o diplomă de inginer constructor; experienţă profesională de peste șapte ani, din care trei ani în posturi similare în domeniul reabilitării/construcţiei de drumuri; experienţă în proiecte cu finanţare internaţională şi contractele guvernate de FIDIC, vorbitor fluent de limba engleză; 

                -> Un inginer constructor calificat pentru lucrări de construcție (CFDP), cu o experienţă de peste șapte ani, din care trei ani într-un post de diriginte de șantier; experienţă în contractele guvernate de FIDIC, cunoștințe de limbă engleză; 

              -> Expert în materiale, inginer geo-tehnician, ingineri pentru rețele de utilităţi, fiecare dintre aceștia un expert calificat, cu cel puțin șapte ani de experienţă, având cunoştinţe dovedite a standardelor românești și internaţionale (EN), cunoștințe de limbă engleză.

Documentația de licitaţie poate fi achiziţionată, după transmiterea unei cereri scrise şi după plata unei taxe nerambursabile de 400 LEI, prezentându-se dovada plății acesteia în contul nr. RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu.

Documentația va fi transmisă imediat după prezentarea documentului care atestă plata taxei nerambursabile. În urma unei solicitări în acest sens, documentaţia poate fi trimisă imediat prin curier, dar Angajatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a acesteia. În plus, dacă se solicită, documentele pot fi expediate în format electronic, după prezentarea unei dovezi corespunzătoare a plății taxei nerambursabile de către potențialul ofertant. În cazul unei discrepanțe între varianta electronică și cea tipărită a documentației, copia tipărită va prevala.

Toate ofertele trebuie să fie însoţie de o garanţie de participare în cuantum de:

 • • Lot 1: patru mii Lei (4.000 Lei).
 • • Lot 2: opt mii Lei  (8.000 Lei).
 • • Lot 3: sapte mii Lei  (7.000 Lei).
 • • Lot 4: zece mii Lei  (10.000 Lei).

sau echivalentul într-o monedă convertibilă.

Ofertele trebuie depuse la sediul autorităţii contractante, la adresa de mai jos, până în data de 23 Mai 2017, ora 10:00 (ora locală). Transmiterea electronică a ofertelor nu este permisă. Ofertele primite cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise în data de 23 Mai 2017, la ora 10:30, în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să participe.

Un registru cu potenţialii ofertanţi care au achiziţionat documentaţia de licitație poate fi consultat la adresa de mai jos.

Potenţialii ofertanţi pot obţine informaţii suplimentare și pot consulta sau ridica documentaţia de licitaţie la adresa de mai jos:

 

D-na Livia Florea
Primăria Municipiului Sibiu, camera 320
Str. Brukenthal nr. 2, Sibiu 550178, RO
Tel: +40 269 20 88 73, Fax:+40 269 208 981
E-mail: piu@sibiu.ro


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: