Print Friendly and PDF

Serviciul Public de Asistență Socială - Anunț privind aprobare linii prioritare subvenționare asociații și fundații

Secţiunea: anunturi back
12.04.2017


    INFORMARE

   Prin H.C.L. nr. 105/30.03.2017 au fost aprobate liniile prioritare si capitolele de cheltuieli pentru subventionare, precum si a termenul de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTATIEI

   Termenul limita de depunere a documentatiei este 28.04.2017, până la ora 13:30, pentru solicitarea subventiei pentru perioada iulie - decembrie 2017.
   La selectie pot participa numai asociatiile și fundatiile care nu au incheiate pentru anul curent conventii pentru acordarea de servicii de asistenta sociala cu Ministerul Muncii si Justiției Sociale sau, dupa caz cu consiliul local.

PROCEDURA DE SOLICITARE A SUBVENTIEI

   Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor se face de catre comisia de evaluare si selectionare, pe baza grilei de evaluare cu incadrare in suma prevazuta in buget cu aceasta destinatie.

CEREREA DE SOLICITARE A SUBVENTIEI

   Dosarul de solicitare a subventiei se depune în pachet închis la sediul primăriei și conține următoarele:

 •       Cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la norme metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, in 3 exemplare;
 •       Ultimul bilanț contabil, înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu;
 •       Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei (31 martie a anului curent);
 •       Certificat de atestare fiscal;
 •       Dovada privind situatia juridical a sediului unitatii de asistenta sociala (se elimina unitatea de asistenta sociala pentru care nu este prezentat documentul);
 •       Certificatul de acreditare;
 •       Licenta de functionare.


CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ASOCIATII SI FUNDATII

   Pot primi subventii de la bugetele locale, asociatiile si fundatiile care:

 •       Sunt constituite, conform legii, ca persoane juridice romane de drept privat fără scop patrimonial;
 •       Sunt acreditate sau licentiate sa acorde servicii sociale, potrivit legii;
 •       Solicita subvenții in completarea resurselor financiare proprii.


   Asociatiile si fundatiile pot primi subventii de la bugetul de local daca administrează unitați de asistență social care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judet. 

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU UNITATEA DE ASISTENTA SOCIALA

   Principalele conditii pe care trebuie sa le indeplinesca unitatile de asistenta sociala pentru a putea beneficia de subventii sunt urmatoarele:

 1.      1. Serviciile care se acorda prin unitatea de asistenta sociala se incadreaza in liniile de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale;
 2.      2. Activitatea de asistenta sociala se desfasoara intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
 3.      3. In acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate;
 4.      4. Pentru acordarea serviciilor sociale sunt utilizate si alte resurse.
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: