Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 27.07.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
21.07.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 27.07.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizateacreditate din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului nr. 2 în care funcționează Colegiul Agricol "D.P. Barcianu" Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei nr. 22 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind completarea Programului minimal anual al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aferent anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2017
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene și aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 592017 privind preluarea Căminului pentru persoane vârstnice și a Cantinei Municipiului Sibiu în structura Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, a două construcții din lemn situate în Parcul Tineretului și Parcul Terezian, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 65 mp. situat în Sibiu, zona Străzii Tractorului cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții - situat în Sibiu, str. Londra nr. 20, în favoarea d-lui Matei Dorel Elsis
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea efectuării schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Gușterița 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei I a H.C.L. nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Service Auto Sibiu, str. Salzburg F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Lucernei" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Ghiocelului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Garoafei" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Pandurilor" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Ovidiu" - faza DALI
    - initiator pimar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Flacăra" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Primăverii" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Speranței" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Honterus" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Dreptății" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Lăcrămioarelor" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Trandafirilor" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Eschile" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Mesteacănului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada 16 Februarie" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Cucului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Maierilor" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Dulgherilor" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Anul 1848" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Lacului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Viorelelor" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Stejarului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Topitorilor" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Rulmentului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Ion Agârbiceanu" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Hameiului" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Băicoi" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Tineretului" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Cisnădioara" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Rovine" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Căpriorilor" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Racord între străzile Litovoi și Tălmăcel, inclusiv zid de sprijin" - faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Stadionul Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate (proiectare, verificare de proiect și execuție)" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

56. Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

57. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

58. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 3035 mp. situat în Sibiu str. Intrarea Siretului cu destinația "alei de acces, zonă verde și loc de joacă"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

59. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 112013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației restante datorate Asociației Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul  2015 și perioada ianuarie - iunie 2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

61. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 242/2016
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale inițiale pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național Centru Cultural Multifuncțional 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

64. Raportul nr. 56316/2017 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2017

65. Raportul nr. 57815/2017 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017

66. Raportul nr. 58864/2017 privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în semestrul I al anului 2017

67. Informarea nr. 57734/2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul II al anului 2017.

68. Întrebări. Interpelări.

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 27.07.2017 -

 

1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate
    - initiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: