Print Friendly and PDF

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consilier superior - 1 post la Compartimentul Contabilitate, Resurse umane, Juridic și Secretariat (promovare în grad profesional)

Secţiunea: angajari back
11.05.2018

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  DE EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU -  Anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege,  pentru:

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JURIDIC ȘI SECRETARIAT

--> 1 funcţie publică de consilier, gradul profesional superior

Examenul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 1-3, astfel:

  • - proba scrisă în data de 11.06.2018, ora 10:00;
  • - interviul  în data de  14.06.2018,  ora 10:00.

Dosarul de înscriere se poate depune până în data de 30.05.2017, la sediul instituţiei din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 cam. E87.

Bibliografia propusă este următoarea:

  1. Constituția României;
  2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
  5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  7. O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
  8. H.G.nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
  9. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
10. H.G.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
11. O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


DOSARUL DE EXAMEN:

   1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip);
   2. Adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
   3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 

Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, tel. 0269/208998 sau pe pagina de Internet www.sibiu.ro


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: