Print Friendly and PDF

TAXE


Noul sistem de salubrizare în municipiul Sibiu a fost constituit conform Legii 51/2006 privind serviciile comunitare și Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților. Taxa de salubrizare a fost instituită în baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Nivelul taxei a fost stabilit în municipiul Sibiu prin HCL 242/2016, în baza tarifelor stabilite de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco, în cadrul contractului de finanțare din fonduri structurale și în baza Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Sibiu.

Cuantumul taxei de salubrizare

Direcția Fiscalã emite decizii de impunere pe care le trimite prin poștã la începutul anului și în care se specificã suma de platã.

- Pentru persoanele fizice - 7,89 lei/ persoană / lună.

- Pentru persoanele juridice - 262 lei/tonă de deșeuri colectate.

Termenul de achitare a taxei – data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează taxa

Sibienii pot plăti anticipat taxa pe câte luni doresc, chiar și pe întreg anul fiscal, dar taxa pe luna încheiată în care s-au prestat serviciile trebuie plătită cel târziu până în data de 15 a lunii următoare. Prin urmare, această prevedere NU obligă la plata taxei doar pe o singură lună.

Dacă taxa nu va fi plătită sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună.

Spre exemplu: pentru o persoanã fizicã neplata taxei duce la o majorare de 0,09 lei pentru fiecare lunã de întârziere.

Taxa poate fi achitată:

- La ghișeele Direcției Fiscale Locale Sibiu din sediul Primăriei Sibiu din Piața Mare și cele din sediul situat pe Bulevardul Victoriei, după următorul program:

Luni – Joi: 08:00 - 15:15,
Vineri: 08:00 - 12:15.

- La ghișeele oficiilor poștale

- Electronic, pe platforma de e-administrație de pe site-ul http://www.sibiu.ro

- Prin virament bancar, în contul Primăriei Sibiu deschis la Trezoreria Sibiu – RO70TREZ57621360206XXXXX, cod fiscal 4270740, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu

- Cu ajutorul codurilor de bare.. Pe decizia de impunere pentru taxa de salubrizare sunt înscrise două seturi de coduri de bare. Utilizați codul de bare deasupra căruia scrie “COD BARE PLATĂ LUNARĂ” pentru a plăti taxa pe o lună sau pe mai multe luni. Utilizați codul de bare deasupra căruia scrie “COD BARE PLATĂ ANUALĂ” pentru a achita taxa de salubrizare pe întreg anul. Lista actualizată a Instituțiilor bancare și operatorilor de plați prin care aveți posibilitatea să achitați taxa salubrizare folosind codul de bare se află pe site-ul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU