Print Friendly and PDF

FORMULARE


Pentru stabilirea taxei de salubrizare, toți sibienii trebuie să depună această declarație de impunere, pentru locuințele sau spațiile pe care le au în proprietate, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

Ce model al declarației completăm?

- Persoanele fizice care au în proprietate imobile cu destinația de locuință vor depune declarația pe formularul din Modelul 1 pentru fiecare imobil deținut, fie că este locuit de proprietar, fie că este închiriat altor persoane fizice.

- Dacă imobilul este în proprietatea unei persoane fizice și este închiriat unei persoane fizice autorizate sau juridice și are altă destinație decât cea de locuință, proprietarul imobilului este obligat să depună declarația pe formularul din Modelul 2 și să achite taxa. In plus, se va depune și Modelul 4 pentru fiecare persoană juridică sau persoană fizică autorizată care a închiriat imobilul sau părți din acesta. Ambele declarații vor fi depuse de către proprietar.

- Dacă imobilul este în proprietatea unei persoane juridice și are destinație de locuință și/sau este închiriat unei persoane fizice sau juridice, obligația de a declara revine proprietarului imobilului.
În acest caz se va utiliza Modelul 3.

- Dacă imobilul este în proprietatea unei persoane fizice sau juridice și este utilizat pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.), obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului imobilului. Persoanele ce desfășoară profesii liberale sunt asimilate utilizatorilor casnici, datorând taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice în funcție de numărul de membrii sau angajați ce desfășoară profesia respectivă. Se va depune formularul Modelul 1 sau formularul Modelul 3 după caz.

- Persoanele juridice proprietari de imobile au obligația depunerii declarației pentru fiecare imobil, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare - formularul Modelul 4 pentru sediul și toate punctele de lucru în care desfășoară activități (economice sau de altă natură) în Sibiu.

- Dacă imobilul este în proprietatea unei persoane juridice și este închiriat unei persoane fizice autorizate sau juridice și are altă destinație decât cea de locuință, proprietarul imobilului este obligat să depună declarația pe formularul din Modelul 2 și să achite taxa. In plus, se va depune și Modelul 4 pentru fiecare persoană juridică sau persoană fizică autorizată care a închiriat imobilul sau părți din acesta.

- Dacă imobilul este în proprietatea unei persoane juridice aflate sub incidența Legii nr. 85/2014 sau, după caz a Legii nr. 85/2006 și este închiriat unei persoane fizice autorizate sau juridice, chiriașul este obligat să achite taxa și să depună declarația pe formularul din Modelul 4 și Modelul 2 completat de proprietar.

- Dacă imobilul este în proprietatea Statului/Municipiului Sibiu și este locuit de persoane fizice, chiriașii vor depune declarația pe formularul din Modelul 1 și vor achita taxa. Dacă imobilul este închiriat unei persoane fizice autorizate sau juridice cu altă destinație decât cea de locuință, chiriașii (utilizatorii) vor depune declarația pe formularul din Modelul 4 și vor achita taxa.

- În cazul imobilelor locuite temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporar, etc) care nu sunt imobile de domiciliu sau reședință, proprietarul va depune declarația conform Modelului 1. Taxa lunară va fi calculată luându-se în considerare o singură persoană. Același model se va depune și în cazul imobilelor nelocuite.

 

Unde găsim și unde depunem formularele?

Formularele se găsesc la Centrul de Informații pentru Cetățeni din sediul Primăriei Sibiu de pe strada Samuel Brukenthal, la camera 10, 18, 20 și la ghișeele Direcției Fiscale din aceeași clădire și la ghișeele Direcției Fiscale din sediul Primăriei Sibiu de pe bulevardul Victoriei, nr. 1-3.

Acestea sunt disponibile și în formatul electronic, aici: http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/formular/3764.

Formularele pot fi depuse la camerele 10, 18, 20 din sediul Primăriei Sibiu de pe strada Samuel Brukenthal. Pentru a facilita procesul de preluare a formularelor, declarațiile pot fi trimise și pe adresa de e-mail: directiafiscala@sibiu.ro sau pe adresa: salubrizare@sibiu.ro

 

Cei care doresc să depună declarațiile pe e-mail, vor urma acești pași:

1. Descărcați formularele de aici: http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/formular/3764

2. Tipăriți și completați formularul; apoi semnați-l

3. Scanați formularul și atașați-l de e-mailul pe care îl veți trimite la una dintre adresele de mai sus.

 

Ce se întâmplă dacă nu depunem declarația?

- Dacă o persoană fizică nu depune declarația, taxa se va stabili din oficiu, calculându-se patru persoane pentru fiecare locuință.

- Dacă o persoană juridică nu depune declarația, taxa se va stabili din oficiu, estimând o cantitate anuală de deșeuri generate de 12 tone/an.