Print Friendly and PDF

SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI

Categoria: Starea Civilă back

I. Cererea pentru publicarea schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de titular său persoană împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documentejustificative:
- Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui;
- Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
- Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare , dacă solicită tutorele său în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul.
- Consimţământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte.
II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui de familie/prenumelui se va întocmi de titular său persoană împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:
- Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui;
- Un exemplar al Monitorului Oficial al României , partea a III a , în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui ,exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un 1 an de la data publicării;
- Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
- Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare dacă solicită tutorele său în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul.
- Cazierul judiciar al solicitantului;
- Cazierul fiscal al solicitantului;
- Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Precizări:
Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătare, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:
1) Paşaport românesc;
2) Adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în România care se solicită de la Serviciul de evidenţă a persoanelor;
3) Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român. Aceasta va fi dată la:
- notar roman,
- ambasada / consulatul roman din ţara în care se află cetăţeanul;
- notar străin (cu aplicarea Apostillei Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau după caz spralegalizare).

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism