Print Friendly and PDF

ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR DE SCHIMBARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI ÎNREGISTRATE

Categoria: Starea Civilă back

1) Actul emis de autorităţile străine privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, în original:
- copie xerox legalizata a actului străin la un notar în România;
- traducere în limba romana legalizată a actului străin la un notar în România.

2) Paşaport străin emis pe noul nume de familie şi/sau prenume , în copie xerox ;

Precizări:

1.Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostilla Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
2. Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să fie supralegalizat;
3. Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acesta este scutit de apostilare sau supralegalizare;

Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism