Print Friendly and PDF

DESFACEREA UNEI CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA ÎN BAZA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE

Categoria: Starea Civilă back

I. Statele care au aderat la Convenţia de la Haga încheiată la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine:
• Sentinţa de divorţ străină în original , cu aplicarea Apostillei Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
• Copie xerox legalizata a sentinţei de divorţ străine (la un notar în România);
• Traducere în limba romana , legalizata a sentinţei străine (la un notar în România);
• Declaraţie pe proprie răspundere a fostului soţ care solicita înscrierea menţiunii cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei, autentificată de:
- notar roman,
- ambasada / consulatul roman din străinătare
- notar străin cu aplicarea Apostillei Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
În cazul în care înscrierea menţiunii se solicita prin persoană împuternicită , delaratia cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei se poate face şi în conţinutul procurii speciale.

II. Statele care NU au aderat la Convenţia de la Haga încheiată la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine:
• Sentinţa de divorţ străină în original , supralegalizată;
• Copie xerox legalizata a sentinţei de divorţ străine (la un notar în România);
• Traducere în limba romana , legalizata a sentinţei străine (la un notar în România);
• Declaraţie pe proprie răspundere a fostului soţ care solicita înscrierea menţiunii cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei, autentificată de:
- notar roman,
- ambasada / consulatul roman din străinătare
- notar străin, supralegalizată.

Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
În cazul în care înscrierea menţiunii se solicita prin persoană împuternicită , delaratia cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei se poate face şi în conţinutul procurii speciale.

III. Statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică:
• Sentinţa de divorţ străină în original;
• Copie xerox legalizata a sentinţei de divorţ străine (la un notar în România);
• Traducere în limba romana , legalizata a sentinţei străine (la un notar în România);
• Declaraţie pe proprie răspundere a fostului soţ care solicita înscrierea menţiunii cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei, autentificată de:
- notar roman,
- ambasada / consulatul roman din străinătare
- notar străin

Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
În cazul în care înscrierea menţiunii se solicita prin persoană împuternicită , delaratia cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei se poate face şi în conţinutul procurii speciale.
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism