Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE

Categoria: Fondul locativ back
Pentru întocmirea contractului de închiriere, aveţi obligaţia să vă prezentaţi la sediul nostru cu următoarele acte:

- Ordinul de repartiţie, in original;
- Adeverinţe privind venitul net sau cupoane de pensie pentru ultima lună al tuturor membrilor de familie care sunt trecuţi în ordinul de repartizare;
- Declaraţii notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale;
- Declaraţie notarială conform căreia titularul şi membrii de familie nu au deţinut sau înstrăinat o locuinţă şi nici nu au beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuinţe după anul 1990 si nu detin, in calitate de chiriasi, o alte locuinta din fondul locativ de stat;
- Dovada achitării fondului de rulment (chitanţa) pentru locatarii care achita taxele comune la „Asociatia de locatari a imobilului”;
- Copii ale:
- Cartilor de identitate / buletinelor de identitate;
- Certificatelor de naştere;
- Certificatului de căsătorie sau sentinţei de divorţ dacă este cazul;
- Certificat fiscal.

Pentru depunerea documentelor vă puteţi prezenta la ghişeul serviciului, de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism