Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINŢE ANL TINERET

Categoria: Fondul locativ back
Deoarece contractul de închiriere îşi încetează valabilitatea, vă informăm că pentru întocmirea unui nou contract de închiriere, aveţi obligaţia să vă prezentaţi la sediul nostru cu următoarele acte:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ
(documente în copie, pentru toți membrii de familie):

cărțile sau buletinele de identitate;
certificatele de naștere;
certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț)

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURI (după caz)
- modificări aduse prin Legea nr. 151/27.06.2017 -
(documente originale):
adeverințe privind venitul net pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie încadrat în muncă pe teritoriul României;
adeverințe privind venitul net pe ultimele 12 luni realizat de către membrii de familie care lucrează în străinătate, traduse și legalizate;
cupoane de pensie pentru ultmele 12 luni / adeverință de la Casa Județeană de Pensii cuprinzând pensia încasată în ultimele 12 luni;
declarații notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu au fost încadrate în muncă în ultimele 12 luni și nu au realizat venituri sau acestea au fost ocazionale (și cuantumul net al acestora).

ALTE DOCUMENTE
certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale (se obține de la Direcția Fiscală Locală - Primăria Mun. Sibiu - str. S. Brukenthal, nr. 2, camera 10 de luni până joi între orele 08:00 și 15:00);
adeverință de la Asociația de locatari din care să rezulte plata la zi a taxelor;
cerere tip (se primește și se completează de către titularul contractului de închiriere, după verificarea documentelor de către angajatul serviciului nostru).

Pentru depunerea documentelor vă puteţi prezenta la ghişeul serviciului, de luni până vineri între orele 8:00 - 12:00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism