Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE SUCCESIUNE MINORI ŞI BOLNAVI PUŞI SUB INTERDICŢIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii şi numirea unui curator special;
- Certificat de deces( copie);
- Declaraţie curator special pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie la dezbaterea succesiunii (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului).
- Declaraţie curator special pe propria răspundere privind calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct şi persoana reprezentată pe linie de rudenie, afin etc.
- BI(CI) curator special (copie);
- Adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator nu suferă de boli psihice;

În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte:
- Certificat de naştere minor sau CI dacă este cazul( copie);
- Declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu succesiunea;
- BI(CI) părinte în viaţă (copie);
- Declaraţia părintelui în viaţă (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator special);

În cazul dezbaterii succesiunii pentru bolnavi puşi sub interdicţie:
- BI(CI) bolnav (copie);
- BI (CI) tutore (copie);
- Sentinţa de punere sub interdicţie devenită irevocabilă (copie);
- Dispoziţia de numire tutore (copie);
- Declaraţie tutore (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator);

- 1 DOSAR

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism