Print Friendly and PDF

GRATUITATEA TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentația necesară:

1. Cerere tip - se descarcă;
2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, iar în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de identitate / carte de identitate provizorie (original şi copie);
3. Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi copie);
4. Contractul de muncă în cazul al asistentului personal (copie);
5. Decizie pensie în cazul persoanelor cu handicap pensionare (copie);
6. Dosar cu şină de încopciat.

Reglementare:

- art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr.149/2007 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind modalitatea de acordare a gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari:

- copiii cu handicap accentuat;
- copiii cu handicap grav;
- adultii cu handicap accentuat;
- adultii cu handicap grav;
- asistenţii personali ai copiilor şi adulţilor cu handicap grav.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism