Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE CURATOR SPECIAL PENTRU BOLNAV CE VA FI PUS SUB INTERDICŢIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

•  PENTRU BOLNAV

- CI/BI bolnav(copie);
- Certificat naştere bolnav;
- Certificat căsătorie bolnav (după caz);
- Certificat handicap bolnav (după caz);
- Adeverinţă medicală în care să se specifice diagnosticul bolnavului/Ultimul bilet de ieşire din spital bolnav;
- Documente care să ateste toate veniturile bolnavului;
- Declaraţie tutore prin care este de acord ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul până la punerea sub interdicţie judecătorească (se va nota un număr de telefon pt contact).


•  PENTRU CURATOR SPECIAL

- CI/BI (copie);
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli psihice;
- Declaraţie prin care este de acord să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele bolnavului până la soluţionarea cauzei privind punerea sub interdicţie judecătorească şi numirea tutorelui.

  Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat punerea sub interdicţie judecătorească a bolnavului sau persoana care va fi numită tutore.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism