Print Friendly and PDF

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentatia necesara privind angajarea asistentului personal:
1. Documentaţia necesară persoanei care solicită angajarea:
- Cerere de angajare şi declaraţie;
- Acte de stare civilă: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de căsătorie (original şi copie);
- Acte de studii (original si copie);
- Copie carnet de munca / acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
- Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;
- Cazier judiciar;
- Curriculum vitae;

2. Documentaţia necesară persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:
- Acte de stare civilă: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naştere în cazul minorului cu handicap grav (original şi copie);
- Certificatul de încadrare în grad de handicap;

Dupa caz:
- Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (original şi xerocopie);
- Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;
- Decizie de pensie a persoanei cu handicap (original şi xerocopie);
- Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt;

SERVICII SPECIALIZATE DE ÎNGRIJIRE SOCIAL-MEDICALĂ DE NATURĂ SOCIALĂ (servicii de baza şi suport) - prestate de asistentul personal în beneficiul pesoanei cu handicap grav;
Reglementare:
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006.

Relatii la tel.0269/208928 sau 0269/208800 int.728

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism