Print Friendly and PDF

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICĂ, LEMNE,

Categoria: Asistenţă Socială back


Documentaţia necesară:
(acte necesare pentru solicitant cât şi pentru membrii familiei)
1. Cerere întocmită de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile
2. Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
3. Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
4. Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani
5. Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate
6. Acte doveditoare:
7. Salariul şi alte drepturi salariale
8. Pensii
9. Alte drepturi de asigurări sociale
10. Indemnizaţii cu caracter permanent
11. Burse
12. Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale.
13. Alte surse de venit obţinute din alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse.
14. Adeverință de venit eliberată de Agenţia Judeţeană a Finațelor Publice Sibiu, care să ateste faptul că persoanele apte de muncă nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat său persoană autorizată să desfăşoare o activitate independenta.

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protective socială în perioada sezonuuli rece, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011.

SERVICII SOCIALE PRIMARE:
Reglementare: O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare
- Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială şi juridică

În aplicarea prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social asigura preluarea documentelor necesare acordării dreptului de a beneficia de serviciile sociale prestate de Cantină Municipiului Sibiu.

Relaţii la tel. 0269/208800 int.752

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism