Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Categoria: Activităţi comerciale back

1. Cerere tip - vizata la cam. 13 şi la cam. 20 - pentru persoanele juridice;
2. Certificatul de înregistrare de la registrul comerţului (copie);
3. Certificat constatator (copie);
4. Fişa de valabilitate a acordului de funcţionare (copie);
5. Autorizaţie PF/AF (copie);
6. Ultima balanţă de verificare (copie);
7. Taxa.

Taxa - stabilită în funcţie de suprafaţa unităţii de alimentaţie publică inclusiv terasele:
a) până la 25 mp - 350 lei;
b) între 25 mp şi 50 mp inclusiv - 1200 lei;
c) între 51 mp şi 100 mp inclusiv - 1800 lei;
d) între 101 mp şi 150 mp inclusiv - 2400 lei;
e) între 151 mp şi 300 mp inclusiv - 3600 lei;
f) între 301 mp şi 400 mp inclusiv - 3800 lei;
g) între 401 mp şi 500 mp inclusiv - 4000 lei;
h) între 501 mp şi 700 mp inclusiv - 5500 lei;
i) între 701 mp şi 900 mp inclusiv - 7000 lei;
j) peste 901 mp - 8000 lei;
(se achita la cam. 19 sau prin Ordin de plată în contul: RO67TREZ57621160203XXXXX)

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism