Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE DESCĂRCARE DE GESTIUNE GENERALĂ  (PERSOANĂ DEVENITĂ MAJORĂ / PERSOANĂ INTERZISĂ)

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune având în vedere cauza încetării tutelei însoţită de darea de seamă detaliată care trebuie să cuprindă situaţia veniturilor şi cheltuielilor pe ultimii ani făcute cu bolnavul (să indice activul şi pasivul). A se vedea formularul tipizat;
- Sentinţa Civilă prin care se constată încetată tutela;
- BI tutore(copie);
- Act care atestă cauza încetării tutelei;
- Documente care atestă veniturile minorului/bolnavului pe anul în curs;
- Facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/bolnavului pe lunile anului în curs până la data încetării tutelei ( ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.).

În cazul în care darea de seamă generală este întocmită de moştenitorii legali ai tutorelui, se va depune copie după CI moştenitori precum şi documente care să ateste calitatea moştenitorilor (certificate de căsătorie, certificate de naştere etc.)

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism