Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU CAZ NOU / REEVALUARE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentaţia necesară:

1. cerere - TIP;
2. fotografie recentă a copilului (în întregime, 9/13 cm) - dacă există posibilitate;
3. copie certificat de naştere şi/sau carte de identitate a copilului;
4. copii carte de identitate părinţi (MAMĂ,TATĂ - ADRESA ACTUALIZATĂ) cu domiciliul în judeţul Sibiu;
5. ancheta socială, factorii de mediu şi plan de servicii de la primăria de domiciliu, cf. Ordin 1985 / 2016 - ORIGINAL;
6. în cazul în care unul din părinţi are un alt domiciliu/reşedinţă decât cel de judeţul Sibiu - adeverinţă cu prestaţiile sociale de care beneficiază copilul pe raza judeţului unde îşi are părintele domiciliu/reşedinţă, conform Legii 448/2006;
7. fişă psihopedagogică - (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) - TIP - ORIGINAL conform Ordinului nr.1985/2016;
8. adeverinţă şcolară (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) - ORIGINAL;
9. fișă psihologică - psiholog clinician atestat - TIP - ORIGINAL, conform Ordinului nr. 1985/2016;
10. fişă medicală sintetică - TIP - ORIGINAL conform Ordinului nr. 1985/2016;
11. bilete de ieşire din spital / buletine de analize/ investigaţii paraclinice specifice afecţiunii - copii;
12. certificat medical de la medicul specialist - TIP A5, ORIGINAL conform Ordinului nr. 1985/2016;

și după caz:

- ultimul Certificat de Orientare Şcolară (după caz) - C.J.R.A.E Sibiu - copie;
- copie carte de identitate asistent maternal profesionist sau persoana care are în plasament copilul;
- ultima Hotărâre a Comisiei de Protecţie a Copilului/Sentinţa civilă - de plasament - copie;
- sentinţa de divorţ, după caz;
- copie certificat de căsătorie (dacă părinţii sunt căsătoriţi după data de naştere a copilului);
- copie certificat de deces părinte;
- în cazul părinţilor plecaţi în străinătate - curatelă instituită de Instanţa de Tutelă şi adeverinţă cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/domiciliul părinţii;
- certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare, însoţit de planul de recuperare - ORIGINAL.

Reglementare:

- Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

ATENȚIE: DOCUMENTELE EMISE DE INSTITUȚIILE PUBLICE SAU PRIVATE TREBUIE SĂ FIE ȘTAMPILATE, DATATE ȘI SEMNATE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAŢI LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. SIBIU - SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI - SIBIU, str. BASTIONULUI, NR. 6, ÎMPREUNĂ CU COPILUL ŞI DOSARUL COMPLET.

DOSARULUI VA FI DEPUS PENTRU REEVALUARE CU 60 DE ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE HANDICAP, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE., PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ.

ATENȚIE: RUGĂM, A SE RESPECTA ORA DE PROGRAMARE !!! ALTFEL, SE VA RECURGE LA O NOUĂ PROGRAMARE IAR SPECIALIȘTII SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI NU ÎȘI VOR ASUMA EVENTUALELE PIERDERI
PRIVIND DREPTURILE AFERENTE !!!


PENTRU COPIII NEDEPLASABILI EVALUAREA COMPLEXĂ SE VA REALIZA LA DOMICILIUL COPILULUI, DUPĂ DEPUNEREA DOSARULUI COMPLET DE CĂTRE REPREZENZANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:

LUNI, MARŢI, JOI: 09:00 - 13:00.

PROGRAM DE RIDICARE A REZULTATULUI:

JOI: 09:00 - 13:00.

Date de contact

Şef Serviciu - Viorica Elena Vodă
Adresa: Str. Bastionului, nr. 6, jud. Sibiu.
Tel: 0269213650; 0751174406.
Fax: 0269213650; 0269212782.
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism