Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE DOSAR CES

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentația necesară:

1. Cerere tip pentru evaluarea complexă - completată de părinte - se poate descărca;
2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
5. Ancheta socială de la SPAS - PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă - valabilitate 3 luni;
6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie - se poate descărca;
7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
8. Fişa de evaluare psihologică - psiholog clinician - valabilitate 3 luni - se poate descărca;
9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic - se poate descărca;
10. Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională la reorientarea copilului;
12. Fişă psihoeducaţională - se completează la CJRAE SIBIU de către specialiştii din cadrul SEOSP - în prezenţa copilului şi părintelui sau reprezentantului legal;
13. Alte documente în copie (se specifică).

Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art. 45, alin. 1,2 si 3);

Telefon contact: 0269/247066 - CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP.

Program:

- PRIMIRE DOCUMENTE : LUNI - JOI 8 - 12, pe baza unei PROGRAMĂRI TELEFONICE.
- ELIBERARE DOCUMENTE - VINERI: 8 - 10.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism