Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI TAXI ÎN CAZUL TRANSFORMĂRII DIN P.F.

Categoria: Autorizare STPL back
- Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei taxi
- Copie după autorizaţia de transport
- Autorizaţia taxi - în original
- Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului taxi
- Copie după cartea de identitate a autovehicului taxi
- Copie după Certificatul de Agreere
- Declaraţie pe proprie răspundere privind arondarea la un dispecerat autorizat a trasportatorului
- Copie după chitanţa în valoare de 80 lei - pentru eliberare
- Cerere anulare autorizaţie T.I....
- Autorizaţie T.I.... - în original
- Ecusoanele de portierele maşinii
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism