Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE DONAŢIE MINOR

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită donaţia şi numirea unui curator special;
- Acordul părinţilor privind donaţia;
- BI (CI) părinte (copie);
- Certificat de naştere şi CI minor dacă este cazul (copie);
- Declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu donaţia;
- Extras CF de informare (să nu fie mai vechi de o lună);
- O persoană care să fie desemnată curator special care să asiste sau reprezinte minorul/a la perfectarea actelor de donaţie:
      BI(CI) curator special (copie);
      Declaraţie curator special (îşi exprimă acordul să reprezinte respectiv să asiste minorul/a la perfectarea actelor de donaţie);
      Adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli psihice;

- 1 DOSAR

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism