Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA / RADIEREA D ÎN CONTRACT LOCUINŢA SOCIALĂ

Categoria: Fondul locativ back
Pentru înscrierea / radierea din contract a unei persoane, aveţi obligaţia să vă prezentaţi la sediul nostru cu următoarele acte:

- adeverinţe privind venitul net al tuturor membrilor de familie cu care locuiţi şi vă gospodăriţi împreună sau cupoane de pensie realizat pe ultimele 12 luni;
- declaraţii notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale;
- declaraţie notarială din care să rezulte că persoana care doreşte să fie înscrisă în contract nu a deţinut sau înstrăinat o locuinţă şi nici nu a beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuinţe după anul 1990 şi nu deţine, în calitate de chiriaş, o alte locuinţa din fondul locativ de stat;
- Copii ale:
- Cărţilor de identitate / buletinelor de identitate;
- Certificatelor de naştere;
- Certificatului de căsătorie sau sentinţei de divorţ dacă este cazul;
- Certificat de deces, dacă este cazul;
- Certificat fiscal de la dir. Fiscala din Primăria Sibiu.

Pentru depunerea documentelor vă puteţi prezenta la ghişeul serviciului, de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism