Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINŢE SOCIALE

Categoria: Fondul locativ back
Pentru întocmirea unui nou contract de închiriere, aveţi obligaţia să vă prezentaţi la sediul nostru cu următoarele acte:

- adeverinţe privind venitul mediu net al tuturor membrilor de familie cu care locuiţi şi vă gospodăriţi împreună sau cupoane de pensie pentru ultimele 12 luni;
- declaraţii notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale;
- Copii ale:
- Cartilor de identitate / buletinelor de identitate;
- Certificatelor de naştere;
- Certificatului de căsătorie sau sentinţei de divorţ dacă este cazul;
- Dovada achitării taxelor la zi, pentru locatarii care achita taxele comune la „Asociatia de locatari a imobilului;
- Certificat fiscal de la dir. Fiscala din Primaria Sibiu.

Pentru depunerea documentelor vă puteţi prezenta la ghişeul serviciului, de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism