Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE RETRAGERE SUMĂ DEPUSĂ LA INSTITUŢIE DE CREDIT PE NUMELE MINORULUI SAU A BOLNAVULUI PUS SUB INTERDICŢIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Cererea părintelui (a tutorelui) prin care solicită retragerea sumei de bani cu motivarea cererii;
- Certificat de nastere sau CI minor/bolnav (copie);
- BI(CI) părinte/tutore (copie);
- Dispoziţie numire tutore/Act care atestă calitatea de tutore şi Sentinţa civilă de punere sub interdinţie judecătorească (copie)
- Extras de cont la zi;
- 3 oferte de preţ de pe piaţă pentru articolul care se cumpară;

- Dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru renovarea sau modernizarea unui imobil proprietatea minorului sau bolnavului pus sub interdicţie se vor depune şi:
       Extras CF pentru imobilul respectiv (să nu fie mai vechi de o lună);
       Un deviz cu valoarea estimativă a lucrărilor de renovare şi modernizare.

- 1 DOSAR.

Sumele de bani pot fi folosite doar în interesul minorului sau a bolnavului pus sub interdicţie judecătorească şi vor fi justificate de către reprezentantul legal/tutore prin notificarea Biroului Autoritate Tutelară cu facturi, chitanţe aferente lucrării respective.

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism