Print Friendly and PDF

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI PENTRU CETĂŢENI ROMANI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Categoria: Starea Civilă back
- Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original + copii xerox
- Certificatele de naştere în original + copii xerox
- Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”
- Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări:

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Oficierea căsătoriei se poate face numai după împlinirea termenului de 10 zile de la depunerea actelor de către viitorii soţi, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie (s-au depus actele necesare) cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism