Print Friendly and PDF

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI

Categoria: Starea Civilă back
(care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatului sau a instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se afla acesta).

- Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
- Certificatul de naştere al adoptatului în original;
- Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor , în original şi copie xerox;
- B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al adoptatorilor.
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism