Print Friendly and PDF

AJUTOARE DE URGENŢĂ

Categoria: Asistenţă Socială back


Documentaţia necesară:
1. Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
2. Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
3. Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani
4. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din:
5. Salariul şi alte drepturi salariale
6. Pensii
7. Alte drepturi de asigurări sociale
8. Indemnizaţii cu caracter permanent
9. Burse
10. Act constatator al situaţiei de necesita

Reglementare:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, în situaţii de necesitate datorate calamitaţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism