Proiect: “Modernizarea strada Ocnei”

back

 

 

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "Modernizarea strada Ocnei"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 Proiectul "Modernizarea Strada Ocnei" a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".

 În data de 30 martie 2012 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2961 între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar.

 Valoarea totală a proiectului este 3.869.650,18 lei, din care 2.499.523,57 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 549.055,28 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 62.215,89 lei co-finanţarea eligibilă a Municipiului Sibiu, 744.983,24 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile şi 13.872,20 lei valoarea neeligibilă inlcusiv TVA.

 Urmare a semnării contractului, municipalitatea a început implementarea proiectului "Modernizare strada Ocnei". Durata de implementare a proiectului este de 23 luni de la data semnării contractului, iar până în prezent au fost demarate următoarele activităţi:

- Demarare achiziţii publice pentru servicii publicitare
- Pregătirea documentaţiilor în vederea demarării procedurii de achiziţie de lucrări.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a economiei si îmbunătăţirea calităţii vieţii prin modernizarea infrastructurii urbane şi asigurarea unei infrastructuri de transport moderne şi durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Modernizarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a transportului rutier şi pietonal prin modernizarea străzii Ocnei din Municipiul Sibiu;
2.Îmbunătăţirea infrastructurii de furnizare a apei potabile prin reabilitarea reţelei hidroedilitare pe str. Ocnei

 Implementarea proiectului va conduce la realizarea unei secţiuni de circulaţie auto şi pietonale corespunzătoare, cu respectarea standardelor de calitate şi de protecţia mediului.
 Totodată, implementarea acestui proiect va conduce la decongenstionarea traficului în zonă, la reducerea poluării atmosferice şi a poluării fonice, la îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei auto, a circulaţie pietonale şi a intervenţiei în timp util în caz de urgenţă, la îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor periferice şi la atragerea investitorilor în zonă, la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, la dezvoltarea durabilă şi posibilitatea dezvoltării turismului, la reducerea disparităţilor între Oraşul de Jos şi Oraşul de Sus şi implicit, la îndeplinirea obiectivului general al acestui domeniu de intervenţie.

 Principalele lucrări care se vor efectua în vederea modernizării străzii Ocnei sunt:

- reabilitare şi modernizare infrastructură drum - refacerea structurii rutiere şi a îmbrăcăminţii carosabilului, a locurilor de parcare şi a trotuarelor pe toată lungimea străzii (359.65 m).

 Se vor crea locuri de parcare pe tot traseul, aranjate şi impărţite în funcţie de lăţimea existentă şi de posibilităţile zonei.

Lucrări la reţelele de utilităţi publice: va fi reabilitată reţeaua de transport apă potabilă , pe o lungime de 258 m şi vor fi refăcute racordurile la reteaua pluviala existenta.

În urma desfăşurării procedurii de achiziţie a fost desemnat câştigător ofertantul SC Drumuri si Prestari Constructii SA, cu care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 114/04.09.2012
In data de 04.09.2012 a fost semnat contractul de executie de lucrari cu operatorul economic declarat castigator. In data de 23.05.2012 s-a dat ordinul de incepere al lucrarilor.

Anunt de Presa - Lansarea Proiectului Modernizare Strada Ocnei SMIS 36153

Anunt de Presa - Finalizarea Proiectului Modernizare Strada Ocnei SMIS 36153

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: