Print Friendly and PDF

Servicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul Gong Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Serviciul Public de Asistență Socială Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi

Parcuri și Zone Verzi
CONDUCEREA:

Director: Vladimir Dan Vlăduț
Director Adjunct: Otilia Gabriela Coșa
CONTACT:

Adresa: Sibiu, str. Anul 1907 nr.14,
telefon 0269-236791, cu următoarele interioare:
10-secretariat,
18-director,
19-contabilitate,
20- serviciul sere,
21- serviciul tehnic și întreținere gazon,
fax- 0269-236791, interior 11,
e-mail .(JavaScript must be enabled to view this email address).
PROGRAM DE LUCRU:

Programul de lucru este cuprins între orele: 7-15, de luni până vineri
DESCRIERE

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi are urmatoarele atributii:
a) Obiectul de activitate al serviciului ]l constituie administrarea, amenajarea și întreținerea parcurilor si zonelor verzi, aflate în Municipiul Sibiu.
b) Executarea lucrărilor de tăiere și toaletare a arborilor aflați pe domeniul public al municipiului Sibiu, cu avizul/ acordul prealabil al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Sibiuș
c) Prestări servicii, pe bază de tarife, conform anexi 1 la HCL 219/2009, către populație si agenți economici, constînd în:
- Plantări și toiletări arbori, arbuști, gard viu
- Tăieri arbori
- Amenajări grădini
- Comercializare material dendro-floricol
d) Livrarea de material dendro-floricol din producția proprie către Asociațiile de proprietary sau locatari, în limita producției existente. Livrarea materialului dendro-floricol se poate face, gratuit, pe bază de proces-verbal, cu mențiunea ca acesta se va planta numai pe domeniul public din fața imobilelor pe care le dețin, iar întreținerea va cădea în sarcina locatarilor.
rCĂUTARE SERVICII: