Print Friendly and PDF

Servicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul Gong Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Serviciul Public de Asistență Socială Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat

DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
CONDUCEREA:

Director: Vizantie Lucian Dumitru
Director Adjunct: Trifan Anuca Sorița
CONTACT:

Adresa: SIBIU, BULEVARDUL VICTORIEI NR.1-3, CAMERA 20
Telefon: 004 0269 213302
Fax: 004 0269 213302
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Web: http://www.spadpp.sibiu.ro/

UTILE:
HARTA PARCĂRI CU PLATĂ
HARTA AUTOMATE PARCARE
VIDEO UTIL - PLATA ŞI REGULI DE PARCARE
HARTA PISTE BICICLETE
HARTA RASTELE PENTRU BICICLETE
PROGRAM DE LUCRU:

Program de Lucru cu Publicul:

LUNI-JOI : 9:00- 15:00
VINERI: 9:00- 12:30
AUDIENŢE : MIERCURI 12:00-13:00
Formulare necesare aferente acestui serviciu 
DESCRIERE

Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu, având următoarele atribuţii:

- administrarea imobilelor situate administrativ în Sibiu, strada Piaţa Mică nr 25 şi Turnului nr.4
- administrarea Stadionului Municipal
- administrarea domeniului public şi privat în Staţiunea Păltiniş
- calcularea taxelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru deţinătorii de immobile în Staţiunea Păltiniş şi încasarea acestora
- reglementează activitatea privind organizarea şi funcţionarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat
- constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
- asigurarea,desfăşurarea acţiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se afla abandonate sau fără stăpân pe domeniul public său privat al municipilui Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule
- eliberarea avizelor care permit circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală
- eliberarea de abonamente, autorizaţii de parcare şi carduri precum şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestora
- asigurarea respectării condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice
- identificarea şi amenajarea de spaţii de parcare, administrarea şi exploatarea parcărilor
- proiectarea, contractarea, achiziţionarea, urmărirea execuţiei şi montării automatelor de plată, sistemelor de acces cu bariera sau piloni , sistemelor de supraveghere cu camere şi a indicatoarelor de parcare sau de orientare
- administarea zonelor pietonale din centrul istoric
- încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu
- evidenta terenurilor proprietatea municipiului Sibiu pe care sunt amplasate garaje
- analizarea şi propunerea aprobării desfăşurării activităţii de comerţ stradal, prestări servicii,etc pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu
rCĂUTARE SERVICII: