Print Friendly and PDF

DIRECŢIA STRATEGIE, PROGRAME ȘI PROGNOZE

back
CONDUCEREA:

Delegat pentru Director: Leca Ioana
CONTACT:

tel. (0040)-269-208874.
fax. (0040)-269-208811 - (0040)-269-208812.
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

 

DIRECTIA STRATEGII, PROGRAME ȘI PROGNOZE :


   A. Serviciul unitate de implementare a proiectelor :

1. Serviciul se află în subordinea directă a primarului;
2. Calculează ratele, dobânzile şi comisioanele aferente împrumuturilor de la BERD şi DEXIA şi înaintează documentele justificative Serviciului Buget-Contabilitate pentru plată;
3. Îndeplineşte atribuţiile de management de proiect, cum ar fi de exemplu: analiza, elaborarea, estimarea, administrarea şi controlul proiectelor BERD, achiziţiile pentru proiecte, gestionarea costurilor proiectelor şi orice alte activităţi necesare derulării în bune condiţii a proiectelor; 
4. Implementează proiectele finanţate din surse externe, conform legislaţiei în vigoare cât şi conform prevederilor contractului  FIDIC.
5. Urmăreşte aplicarea procedurilor de achiziţie publică conform normelor şi regulilor BERD, întocmeşte documentaţiile de licitaţie şi participă la desfăşurarea procedurilor;
6. Întocmeşte şi verifică documentaţia necesară pentru tragerile din împrumuturile contractate de la BERD;
7. Urmăreşte derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;
8. Ţine evidenţa contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ţine evidenţa registrului datoriei publice;
9. Asigură şi răspunde de întocmirea raportarilor periodice (lunare, trimestriale) către MFP, BERD şi DEXIA pentru împrumuturile interne şi externe contractate direct şi garantate;
10. Întocmeşte şi trimite la BERD toate situaţiile solicitate conform contractelor;
11. Exercită şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor zilnice ale biroului;
12. Arhivează documentele pe care le gestionează;
13. Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor exercită şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului, precum şi alte ordine dispuse pe linie ierarhică.
   

   B. Biroul pentru proiecte cu finanţare internaţională :

1. Iniţiază, promovează, conduce, monitorizează şi evaluează proiectele cu finanţare internaţională derulate de Municipiul Sibiu, conform prevederilor şi normelor interne şi internaţionale specifice.
2. Urmăreşte demararea proiectelor la nivelul Municipiului Sibiu, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe.
3. Gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară pentru proiectele proprii.
4. Elaborează şi redactează aplicaţiile pentru proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare nerambursabilă.
5. Solicită celorlate compartimente documentaţiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare.
6. Stabileşte contacte şi tine legătura cu reprezentanţii organismelor de verificare, monitorizare şi control a proiectelor.
7. Realizează evidenţa proiectelor derulate.
8. Asigură diseminarea informaţiilor despre proiectele derulate.
9. Analizează informaţiile referitoare la proiecte cu finanţare nerambursabilă.

rCĂUTARE SERVICII: